« Tagasi

Haapsalu linnas teostavad talihooldust aastatel 2023-2028 Lääne Teed OÜ, Rannavesi Ehitus OÜ ja Haapsalu Linnahooldus OÜ.

 
Haapsalu linna hajaasustuspiirkonnas toimub talihooldus Haapsalu linna hajaasustuspiirkonna teede talihoolduse teostamise korra järgi.

 

Valides kaardirakenduses üleval paremalt kihiloendist eri kihte on võimalik vaadata:

- kogu Haapsalu linna territooriumil talihoolduse tegijad hooldajate järgi

- klikkides kihil „talihooldus kergliiklusteedel" on võimalik Haapsalu tiheasustusalal näha, kes teostab kergliiklusteede hooldust.

TALIHOOLDUSE KAART

Pöörduda Haapsalu linna talihoolduse hooldusküsimustes alljärgnevate teenuste pakkujate poole:

1. Haapsalu linna tiheasustuspiirkond:

Teed ja tänavad - Lääne Teed OÜ, Janek Boitsov tel.5210573 e-mail: janek@lteed.ee

Kõnni- ja kergliiklusteed - Haapsalu Linnahooldus OÜ, Krista Vilta, kristavilta@hlhooldus.ee, 5385 8620

 

2. Haapsalu linna hajaasustuspiirkond:

  • Rannavesi Ehitus OÜ, ettevõtte kontakt tel: +372 5838 8358 e-post: info@rannavesi.ee.

LUMETÕRJE TEOSTAMISEST

  • Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Eesti rahvastikuregistri kohaselt Haapsalu linnas elukohana samale kinnistule registreeritud kinnistu omanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kellel on sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise leping ja jäätmete graafikujärgne vedu toimub perioodil 15.november – 15.aprill.
  • Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) erateel, mis viib majapidamiseni, mis Eesti rahvastikuregistri kohaselt ei kuulu Haapsalu linnas registreeritud isikule;
2) erateel, mis viib majapidamiseni, kus puudub korraldatud jäätmeveoga liitumise leping või sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise lepingu alusel ei toimu jäätmete graafikujärgne vedu perioodil 15.november – 15.aprill;
3) erateel, kus kinnistul asuva eluhooneni on avalikust teest vähem kui 50 m või õueala alguseni on vähem kui 25 m mööda nimetatud erateed;
4) õuealal;
5) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
6) taotleja ettepanekul, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

  • hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud. Hooldustsükli aja arvestus maanteel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust. Hooldustsükli lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded (sahatud teepind, kinni sõidetud lumi jm) olema taastatud. Kohalike teede täielikuks puhastamiseks ja haardeteguri tagamiseks on aega 12 tundi, erateede täielikuks puhastamiseks on aega 24 tundi hooldustsükli aja algusest. Raskete ilmastikuolude korral võib hooldustsükli aeg pikeneda.

Lisaküsimuste korral  pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse poole: taristuspetsialist Priit Martin, tel 524 3279, e-post priit.martin@haapsalulv.ee.