« Tagasi

Teade Valgevälja metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Läänemaal, Valgevälja riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Oleme koostanud Haapsalu riigimetsade majandamise kava aastateks 2020–2030. Kinnitatud kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust 2021.a sügisel riigimetsas plaanitavate metsatööde tutvustamise avalikule koosolekule Valgevälja külas 16. juunil kell 16.00. Koosoleku asukoht on märgitud kutsega kaasa oleval kaardil, kus on kollase värviga tähistatud ka 2021.a sügisel toimuvad uuendusraied.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt 

Kontaktisik: Tanel Ehrpais RMK Läänemaa metsaülem tanel.ehrpais@rmk.ee 5176034