Liikluskorralduse muudatus Haapsalus alates 09.11.2021

Perioodil 09.11.-19.11.2021 toimuvad tee-ehitustööd Haapsalus Kiltsi tee ja Ungru tee ristmikul. Seoses sellega on Läänemaa avalike bussiliinide nr. 1, 3 ja 10 liiklus ümbersuunatud Lihula maantee ja Männiku tee kaudu. Peatust Ungru tee sel perioodil ei teenindata, lähim peatus on Kiltsi tee.

Ümbersuunatud bussiliinid:

  • nr 1 Kalda - Rohuküla
  • nr 3 Holmi – Kastani – Männiku tee
  • nr 10 Haapsalu – Sepaküla – Ahli – Mägari – Haapsalu

Liinidel võib esineda hilinemisi kuni 5 minutit.