« Tagasi

Haapsalu linnavalitsus ootab taotlusi kultuuri-, spordi-, kogukonna- ja noorsootööalaste tegevuste ja projektide toetuseks.

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevustoetust saavad taotleda juriidilised isikud, kes tegutsevad Haapsalu linna territooriumil ning osalevad kohalike ürituste läbiviimisel või esindavad Haapsalu linna mujal Eestis või välismaal.

Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks saavaad toetusi taotleda Haapsalu linna territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ning küla arengukava olemasolul külavanemad.

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse rahastuse konkurss.

Lisaks on avatud konkurss 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse toetuse jagamiseks Haapsalu linnas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolidele.

Taotlusi on võimlik esitada elektrooniliselt Haapsalu linna koduleheküljel e- taotlusete alt SPOKU keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu kuni 15. detsembrini 2021a

Tutvu taotlemistingimustega Haapsalu linna koduleheküljel www.haapsalu.ee