« Tagasi

"Vabatahtlik seltsiline" teabetunnid

2021- 2023 aastatel viib  Eesti  Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel  ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi projekti „Vabatahtlike kaasamise  koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi"

Mida vabatahtlik seltsiline saab pakkuda:

-  abivajajaga koos olemine ja suhtlemine;

- saatjaks olemine koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;

- eaka või erivajadusega inimese toetamine avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistamine arsti juurde minemisel ja tulemisel või aitamine ametkondadega asjaajamisel või teejuhuks olemine, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega;

 

- tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutöödega tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema