Tunnustamine

Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate ja asutuste tunnustamine kord 

Haridus- ja kultuuripreemiate eesmärgiks on tunnustada Haapsalu linna haridus- ja kultuuritöötajaid ning teisi isikuid ja asutusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks või kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Haapsalu haridus- ja kultuurielu või haridus- ja kultuuriasutuste arengut.

Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise kord

 Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju linna või maakondlikul või üleriigilisel tasandil.