Teenistujad

Osakonna haldusalaks on linna arengukava ja üldplaneeringu koostamine,  planeeringute (üldplaneering, teemaplaneering, detailplaneering) ja maaküsimuste (maa kasutamine, maakorraldus, maade maksustamise, maa hindamine, maareform, linna geodeetiline põhivõrk, kohanimede määramine) menetlemine ning linnakujunduse, muinsuskaitse, keskkonnakaitse ning jäätmemajanduse valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamine Haapsalu linnas.

 

Ametikoht Nimi Ametijuhend Kontakttelefon E-post Vastuvõtt
Aselinnapea Helen Rammu  

472 4447,
529 1959

helen.rammu(ätt)haapsalulv.ee E-R 13-14
Maanõunik Anu Ulm Ametijuhend

472 5312,
534 04776

anu.ulm(ätt)haapsalulv.ee E R kokkuleppel
Maaspetsialist Marju Kohtring Ametijuhend 472 5322 marju.kohtring(ätt)haapsalulv.ee E-R
Linnageodeet Peep Aedviir Ametijuhend

472 5335,
530 07008

peep.aedviir(ätt)haapsalulv.ee E-R
Arenguspetsialist Ülla Paras Ametijuhend 472 5346,
534 62673
ulla.paras(ätt)haapsalulv.ee E-R
Keskkonnaspetsialist Remi Treier Ametijuhend 472 5313,
519 13630
remi.treier(ätt)haapsalulv.ee E-R