Sotsiaalhoole Ühing

Sotsiaalhoole Ühing on loodud eesmärgiga toetada sotsiaalselt või majanduslikult halval järjel olevaid inimesi nii vältimatu abi ja eluaseme pakkumisega kui ka töö leidmisega.

 

Sotsiaalhoole Ühing

registrikood: 80102281

telefon: 5553 1700

e-posti aadress: info@sots.ee

koduleht: http://www.sots.ee