Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu 14. istung toimub reedel, 16. detsembril 2022.a kell 13.00 Võnnu Seltsimajas

Istung jälgitav  SIIT

Eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad pealkirjale klikates.

1. Haapsalu linna 2023. aasta eelarve teine lugemine.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Mati Hunt

2.Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Viidase tee, Saanika küla Haapsalu linn)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

3. Loa andmine vara võõrandamiseks (Nurga tn 5-16, Panga küla)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

4. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Tuletorni tee Nõmme küla Haapsalu linn)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks (Elektrienergia hange)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

7. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

8. Linnavalitsuse info
Ettekandja :                linnavalitsus

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees