Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu  25. istung on reedel, 20. detsember kell 14.00 linnavolikogu saalis

(õigusakti eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad klikates pealkirjale)

Päevakord:

1. Loa andmine vara võõrandamiseks (Peetri-Jaani).

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon     

2. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine (Sadama tn 16, Haapsalu linn).

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

3. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Masti tänava äärne tootmistsoon).

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

4. Linnapea infotund.

 

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees