Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu 22. istung toimub reedel, 29. septembril 2023.a kell 14.00 volikogu saalis.

Istung jälgitav  SIIT

Eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad pealkirjale klikates.

Päevakord:

1. Haapsalu linna 2023. aasta teine lisaeelarve esimene lugemine
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

2. Omafinantseeringu garanteerimine projektile "Haapsalu linna administratiivhoone ehitus"
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

3. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

4. Loa andmine vara omandamiseks (Kastani 14, Haapsalu linn)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

5. Loa andmine vara võõrandamiseks (Raudtee tn 4-3, Haapsalu linn)
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

6. Haapsalu linna 2023-2026 majandusaasta audiitori hange
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

7. Linnavalitsuse info
Ettekandja :                linnavalitsus

8. Haapsalu linna 2023. aasta teine lisaeelarve teine lugemine
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

9. Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2027
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees