Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu  22. istung on reedel, 27. september kell 14.00 linnavolikogu saalis

(õigusakti eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad klikates pealkirjale)

Päevakord:

1. Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2019.a otsuse nr 123 „Hoonestusõiguse seadmine (Niine tn 49, Haapsalu linn, Haapsalu linn)" muutmine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

2. Ehitise peremehetuks tunnistamine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

3. Ehitise peremehetuks tunnistamise menetluse lõpetamine (Keldri, Lannuste küla, Haapsalu linn)

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

4.  Loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks (Karja tänav Haapsalu linn, Haapsalu linn)

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

5.  Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Sihi tee, Nõmme küla, Haapsalu linn)

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

6.  Kinnistu jagamine ja hoonestusõiguse seadmine (Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 14a, Haapsalu linn Haapsalu linn);

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

7.  Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

8. Haapsalu Linnavolikogu 28.06.2019.a otsuse nr 151 „Kaasrahastamise garanteerimine

SA-le Läänemaa" muutmine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

9.  Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja hanke korraldamiseks

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

10. Loa andmine rahaliste kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

11. Haapsalu linna arengukava aastateks 2018-2028 muutmine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

12. Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2011 otsus nr 117 „Koolide, lasteaedade ja huvikoolide põhimääruste ning arengukavade kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

13. Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2013.a määruse nr 70 "Haapsalu Põhikooli põhimäärus" muutmine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

14. Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

15. Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

16. Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

17. Haapsalu Linna Algkooli põhimäärus

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

18. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

19. Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          haridus- ja kultuurikomisjon

20. Haapsalu Linnavolikogu 03.11.2017 otsuse nr 04 „Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine" muutmine

Ettekandja:               volikogu esimees

 

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees