Kohanimede määramine

Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:

1) haldusüksus;
2) osavald ja linnaosa,
3)asustusüksus,
4) tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis; 5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või –jaam, sadam tuletorn,
6) riigimaantee, kohalik maantee ja eratee.

Osavallale ja linnaosale, ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. Kohanime määramise algatab kohalik omavalitsus või füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Linnavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime otsuse tegemist. Haapsalu linnas kohanimi määratakse Haapsalu Linnavolikogu otsusega.

Kohanimi peab vastama kohanime määramise nõuetele ja peab olemas olema selgesti määratav nimeobjekt.  Kohanime määramise nõueteks on:

1)Eesti kohanimed peavad olema eestikeelsed. Lubatud on  aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid.
2) Kohanimi kirjutatakse eesti-ladina tähestikus.
3) Nimeobjektil on üks ametlik nimi v.a. juhul, kui on lubatud põhi- ja rööpnimi.
4) Erinevad nimeobjektid ei tohi olla samanimelised.
5) Kohanime määramisel tuleb eelistada aja ja kultuuriloolisi nimesid.

Selgitusi kohanime määramisel jagab Kohanimenõukogu. Kohanimede üle arvestust peab Riiklik Kohanimeregister  ja sinna pääseb siit.