Hingehoidja teenus

Hingehoidja viib läbi hingehoidlikku vestlust, leina- ja kriisinõustamist. Toetab surijaid ja nende lähedasi, nõustab surnuga ümberkäimist.

Hingehoidja peab kinni kutsestandardi nõuetest.

Kõik hingehoidlikud vestlused on pihisaladus ja rangelt konfidentsiaalsed.

 

Hingehoidja Küllike Valk, tel 58093633.