Hankeplaan 2018

 

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik, hankelepingu sõlmimise soovitav tähtaeg

Vastutav isik

Finantseerimine, märkused

1.

Ehitus- ja linnakeskkonnaosakond

 

 

 

1.1

Maapiirkonna kohalike teede talvine hooldus

Lihtmenetlus, oktoober

Ailar Ladva

Linnaeelarve

1.2

Maapiirkonna kohalike teede mustkattega katmine (pindamine)

Lihtmenetlus, juuni

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.3

Haudejaama tee kõnnitee rekonstrueerimine

Lihtmenetlus, mai

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.4

Lõokese tänava ehitus

Lihtmenetlus, august

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.5

Ungru tee remont

Lihtmenetlus, juuni

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.6

Tallinna mnt rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus, mai

Sirli Vaksmann

20 % linnaeelarve, 80 % MKM toetus (Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus)

1.7

Tallinna mnt rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Lihtmenetlus, mai

Sirli Vaksmann

1.8

Randsalu-Kiltsi kergliiklustee rekonstrueerimine, Kuuse tn

Lihtmenetlus, august

Sirli Vaksmann

Ühinemistoetus

1.9

Randsalu-Kiltsi kergliiklustee rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve, Kuuse tn

Lihtmenetlus, august

Sirli Vaksmann

Ühinemistoetus

1.10

Uuemõisa ja Lihula mnt kergliiklustee

Lihtmenetlus, september

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.11

Oja tänava rekonstrueerimine

Lihtmenetlus, mai

Sirli Vaksmann

19 % linnaeelarve, 81 % MKM toetus (Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus)

1.12

Oja tänava rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Lihtmenetlus, mai

Sirli Vaksmann

1.13

Kõnniteed

Lihtmenetlus, juuli

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.14

Elektrienergia ostmine

Avatud hankemenetlus, november

Sirli Vaksmann

Linnaeelarve

1.15

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehituse projekteerimine

lihtmenetlus, märts

Aivar Sein

Linnaeelarve

1.16

Haapsalu Põhikooli hoone projekteerimine

väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, märts

Aivar Sein

Linnaeelarve

1.17

Haapsalu Nikolai kooli lammutustööd

avatud hankemenetlus, aprill

Aivar Sein

Linnaeelarve + struktuurifondid (Põhikoolivõrgu korrastamine 2014-2020)

1.18

Puise kalasadama jahutushoone ehitamine

avatud hankementlus, aprill

Aivar Sein

linnaeelarve + Euroopa Kalandusfond EMKF meede 3.2

1.19

Niine tn 49 üürimajade ja sotsiaalmaja projekteerimine

avatud hankemenetlus, mai

Aivar Sein

linnaeelarve

1.20

Puise kalasadama jahutushoone omanikujärelevalve

lihtmenetlus, mai

Aivar Sein

linnaeelarve

1.21

Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd

avatud hankemenetlus, juuni

Aivar Sein

linnaeelarve

1.22

Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve

Lihtmenetlus, juuni

Aivar Sein

linnaeelarve

1.23

Jaama oja suudmeala setetest puhastamine

avatud menetlus, juuli

Aivar Sein

linnaeelarve + Euroopa Kalandusfond

1.24

Haapsalu Noortekeskuse fassaadi renoveerimine

lihtmenetlus, juuli

Aivar Sein

linnaeelarve

1.25

Asuküla seltsimaja hoone rekonstrueerimine

lihtmenetlus, juuli

Aivar Sein

linnaeelarve + hasartmängumaksu fond

1.26

Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööd

rahvusvaheline hankemenetlus, detsember

Aivar Sein

Linnaeelarve + struktuurifondid (Põhikoolivõrgu korrastamine 2014-2020)

2.

Maa- ja planeerimisosakond

 

2.1

Kodutute loomade varjupaigateenus

lihtmenetlus, mai

Helen Rammu

Linnaeelarve

2.3

WiFi4EU projekt

lihtmenetlus september

Helen Rammu

EU vautšer 15 000 €

2.4

Linnalehmad

lihtmenetlus, juuli

Helen Rammu

PRIA

2.5

Korraldatud jäätmevedu 2019+

avatud menetlus, oktoober

Helen Rammu

Linnaeelarve

2.6

Üldplaneeringu koostamine

avatud menetlus, november

Helen Rammu

Linnaeelarve

2.7

Üldplaneeringu strateegilise hindamise koostamine

avatud menetlus, november

Helen Rammu

Linnaeelarve

2.8

Rannaaladele ehituskeeluvööndi määramise eksperthinnang

lihtmenetlus, november

Helen Rammu

Linnaeelarve

3.

Linnakantselei

 

3.1.

 

 

 

 

4.

Finantsosakond

 

 

 

4.1.

Laenulepingu sõlmimine

Lihtmenetlus, september

Martin Schwindt

Linnaeelarve