Riigihangete teostamise kord reguleerib Haapsalu Linnavalitsuse  poolt korraldatavate hangete planeerimist ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist riigihangete, lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning ideekonkursside korraldamisel.

Haapsalu Linnavalitsuse 2021.a hankeplaan

Jrk Hanke nimetus Hankemenetluse liik, hankelepingu sõlmimise soovitav tähtaeg Vastutav isik Finantseerimine, märkused
1.         
1.1 Ungru tee elamukvartali tehnovõrkude ehitus Lihthange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 15.04.2021.
Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.2 Bürgermeistri elamuala tehnovõrkude ehitus Lihthange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 01.04.2021.
Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.3 Promenaadi allikapaviljoni taastamine Alla siseriikliku piirmääraga hange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 15.04.2021
Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.4 Promenaadi avalike tualettide remont Alla siseriikliku piirmääraga hange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 01.04.2021
Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.5 Erakodude remont, Kodud tuleohutuks projekt Alla siseriikliku piirmääraga hange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 15.03.2021
Madis Raudsepp Linnaeelarve ja Päästeameti toetus
1.6 Jõõdre seltsimaja remont Alla siseriikliku piirmääraga hange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 15.05.2021
Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.7 Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2021 Lihthange. Ehitustööd.
Lepingu eeldatav sõlmimine 01.05.2021.
Ailar Ladva Linnaeelarve
1.8 Haapsalu linna tänavate puhastustööd 2021 Alla siseriikliku piirmääraga hange. Teenus.
Lepingu eeldatav sõlmimine 01.04.2021
Ailar Ladva Linnaeelarve
1.9 Haapsalu linna tänavate löökaukude parandamine 2021 Alla siseriikliku piirmääraga hange. Teenus. Lepingu eeldatav sõlmimine 30.03.2021 Ailar Ladva Linnaeelarve
1.10 Haapsalu linna maapiirkonna teede talihoole 2021-2023 Lihthange. Teenus.
Lepingu eeldatav sõlmimine 30.10.2021
Ailar Ladva Linnaeelarve
1.11 Jaama oja kalade rändetee parandamine ja kraavi puhastamine Riigihange.
Lepingu eeldatav sõlmimine 06.-07.2021
Remi Treier Linnaeelarve + PRIA toetus
1.12 Haapsalu Tamme ja Metsa tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp Avatud hankemenetlus.
Lepinguperiood 15.12.2020 - 15.07.2021
Sirli Vaksmann Rahandusministeeriumi toetus (COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks)
1.13 Posti tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära hange.
Lepinguperiood 28.12.2020 - 16.02.2021
Sirli Vaksmann 24 % linnaeelarve, 76 % MKM toetus (Täiendav kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus)
1.14 Kiltsi tee rekonstrueerimise eelprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära hange.
Lepinguperiood 07.01.2021 - 21.02.2021
Sirli Vaksmann 24 % linnaeelarve, 76 % MKM toetus (Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus) 
1.15 Posti tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus.
Eeldatav lepinguperiood 01.05.2021 - 01.12.2021.
Sirli Vaksmann 24 % linnaeelarve, 76 % MKM toetus (Täiendav kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus)
1.16 Kiltsi tee projekteerimine ja rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus.
Eeldatav lepinguperiood 01.05.2021 - 01.12.2021.
Sirli Vaksmann 24 % linnaeelarve, 76 % MKM toetus (Täiendav kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus)
1.17 Raudtee tänava rekonstrueerimine  Avatud hankemenetlus.
Eeldatav lepinguperiood 01.06.2021 - 01.10.2021.
Sirli Vaksmann MKM riigieelarveline täiendav eraldis