Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on 4 sülearvuti komplekti kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga. Hanke...

ARVUTIKOMPLEKTIDE KASUTUSRENT 2018 LIHTMENETLUSEGA HANKE KUTSE

Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on 4 sülearvuti komplekti kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga. Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Hanke eesmärk on leida ettevõte, kes teostab Oja tänava rekonstrueerimise. Ehitusprojekt näeb ette...

Lihthange „Oja tänava rekonstrueerimine“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Hanke eesmärk on leida ettevõte, kes teostab Oja tänava rekonstrueerimise. Ehitusprojekt näeb ette...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Tallinna maantee rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks. Välja ehitatakse tee alates Tallinna mnt – Lihula mnt – Posti tn –...

Lihthange „Tallinna maantee rekonstrueerimise omanikujärelevalve“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Tallinna maantee rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks. Välja ehitatakse tee alates Tallinna mnt – Lihula mnt – Posti tn –...

Keskkonnaamet algatas 19.06.2018 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lg 1 punkti 1 alusel keskkonnamõju hindamise (KMH) Haapsalu Linnavalitsuse Jaama oja...

Hinnapakkumuse küsimine Jaama oja vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamise teenuse osutamiseks

Keskkonnaamet algatas 19.06.2018 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lg 1 punkti 1 alusel keskkonnamõju hindamise (KMH) Haapsalu Linnavalitsuse Jaama oja...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Haudejaama tee kõnnitee (katastriüksus 67401:009:0162) rajamise lõigus Mõisa tee – Haava tee.   Pakkumuste...

Hinnapakkumuse küsimine Haudejaama tee kõnnitee rajamine

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Haudejaama tee kõnnitee (katastriüksus 67401:009:0162) rajamise lõigus Mõisa tee – Haava tee.   Pakkumuste...

Lihthange „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp " läbiviimise. Hanke...

Lihthange „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp“

Lihthange „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp " läbiviimise. Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus alustab augusti esimesel nädalal Kuuse tänava kergliiklustee ehitamisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping professionaalse teenuse osutajaga,...

Hinnapakkumuse küsimine Kuuse tänava kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve teostamiseks

Haapsalu Linnavalitsus alustab augusti esimesel nädalal Kuuse tänava kergliiklustee ehitamisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping professionaalse teenuse osutajaga,...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks aastatel 2018 kuni 2023. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.08.2018 kell 11:00. ...

Riigihange „Täiskasvanute varjupaigateenus 2018-2023“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks aastatel 2018 kuni 2023. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.08.2018 kell 11:00. ...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu linnas Vee tänaval Vee tn 8 rekonstrueeritava hoone ja olemasoleva sõidutee vahelise ala korrastamiseks ja Vee tn 8 kinnistu...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Vee tn 8 kinnistu esise kõnnitee rajamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu linnas Vee tänaval Vee tn 8 rekonstrueeritava hoone ja olemasoleva sõidutee vahelise ala korrastamiseks ja Vee tn 8 kinnistu...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Tallinna maantee rekonstrueerimiseks. Välja ehitatakse tee alates Tallinna mnt – Lihula mnt – Posti tn – Jaama tn ristmikust kuni...

Riigihange „Tallinna maantee rekonstrueerimine“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Tallinna maantee rekonstrueerimiseks. Välja ehitatakse tee alates Tallinna mnt – Lihula mnt – Posti tn – Jaama tn ristmikust kuni...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Kuuse tänava kergliiklustee ehitamiseks. Kergliiklustee asub Haapsalu linnas, Kuuse tn-l ja loob ühenduse Uuemõisa, Tallinna mnt ja...

Riigihange „Kuuse tänava kergliiklustee ehitamise 1. etapp“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Kuuse tänava kergliiklustee ehitamiseks. Kergliiklustee asub Haapsalu linnas, Kuuse tn-l ja loob ühenduse Uuemõisa, Tallinna mnt ja...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab olemasoleva Oja ja Aida tänavate projekti osalise uuendamise (170 m pikkune tee osa). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018 kella 11:00 . Hanke...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Oja tn projekti osaliseks kaasajastamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab olemasoleva Oja ja Aida tänavate projekti osalise uuendamise (170 m pikkune tee osa). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018 kella 11:00 . Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalus kohalike teede (Linna tee, Käbi tee, Haeska tee) pindamiseks, mis käsitleb kruuskattega teede tolmuvaba katte ehitust eelpuistega...

Lihthange „Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2018“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalus kohalike teede (Linna tee, Käbi tee, Haeska tee) pindamiseks, mis käsitleb kruuskattega teede tolmuvaba katte ehitust eelpuistega...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve" läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalus Lihula mnt 12 asuva Haapsalu Nikolai...

Lihthange „Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve“

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve" läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalus Lihula mnt 12 asuva Haapsalu Nikolai...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Ungru tee (Teeregistri nr 1830100) lõigu 0,675 – 1,790 km osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Ungru tee osaline rekonstrueerimine

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Ungru tee (Teeregistri nr 1830100) lõigu 0,675 – 1,790 km osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd". Hanke eesmärgiks on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži...

Riigihange „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd". Hanke eesmärgiks on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Luha tänava kinnistul nr 2878932, katastriüksusel nr 18301:007:0043 sademeveekanalisatsiooni rajamiseks ja tee ehituseks. ...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Luha tänava sademeveekanalisatsiooni rajamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Luha tänava kinnistul nr 2878932, katastriüksusel nr 18301:007:0043 sademeveekanalisatsiooni rajamiseks ja tee ehituseks. ...

Riigihange „Niine 49 korterelamu projekteerimine" Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Niine 49 korterelamu projekteerimine". Hanke eesmärgiks on linna poolt...

Riigihange „Niine 49 korterelamu projekteerimine“

Riigihange „Niine 49 korterelamu projekteerimine" Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Niine 49 korterelamu projekteerimine". Hanke eesmärgiks on linna poolt...

Haapsalu Linnavalitsus algatas alla lihthanke piirmäära hanke „Puise kalasadama jahutushoone omanikujärelevalve". Hanke eesmärgiks on Puise kalasadama jahutushoone ehitustööde üle...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „PUISE KALASADAMA JAHUTUSHOONE OMANIKUJÄRELEVALVE“

Haapsalu Linnavalitsus algatas alla lihthanke piirmäära hanke „Puise kalasadama jahutushoone omanikujärelevalve". Hanke eesmärgiks on Puise kalasadama jahutushoone ehitustööde üle...

  Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on 4 sülearvuti komplekti kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga.   ...

ARVUTIKOMPLEKTIDE KASUTUSRENT 2018 LIHTMENETLUSEGA HANKE KUTSE

  Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on 4 sülearvuti komplekti kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga.   ...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 6