Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Oja tänav on Haapsalu kvartalisisene tänav, mis on juurdepääsuks lao- ja tootmishoonetele. 2019. aasta...

Lihthange „Oja tänava rekonstrueerimise 2. etapp“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Oja tänav on Haapsalu kvartalisisene tänav, mis on juurdepääsuks lao- ja tootmishoonetele. 2019. aasta...

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024". Hanke eesmärgiks on leida kontsessionäär, kes...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024". Hanke eesmärgiks on leida kontsessionäär, kes...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp“

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024“

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

Haapsalu Promenaadil, Aafrika rannas, asub kohvikuna ette nähtud rannahoone. Selle osaline puitosade taastamine viidi läbi 2018. sügisel. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja hoonele...

Aafrika ranna kohviku vihmaveesüsteemi paigaldadus

Haapsalu Promenaadil, Aafrika rannas, asub kohvikuna ette nähtud rannahoone. Selle osaline puitosade taastamine viidi läbi 2018. sügisel. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja hoonele...

Haapsalu Promenaadil, Supeluse tn otsal, asub 10. a. tagasi ehitatud paadisild, kus asub ka sõudepaatide laenutus. Sild on osaliselt amortiseerunud ning sel hooajal on parandatud silla...

Haapsalu Promenaadi paadisilla puitosade osaline taastamine

Haapsalu Promenaadil, Supeluse tn otsal, asub 10. a. tagasi ehitatud paadisild, kus asub ka sõudepaatide laenutus. Sild on osaliselt amortiseerunud ning sel hooajal on parandatud silla...

Haapsalu linnas Jõõdre külas asub vabatahtlike pritsumeeste depoo, mis koosneb kahest NL ajal ehitatud garaažist. Katuse pind on kokku 190 m2. Hanke eesmärk on leida töövõtja katuse...

Vabatahtlike pritsumeeste Jõõdre depoo katusekatte taastamine

Haapsalu linnas Jõõdre külas asub vabatahtlike pritsumeeste depoo, mis koosneb kahest NL ajal ehitatud garaažist. Katuse pind on kokku 190 m2. Hanke eesmärk on leida töövõtja katuse...

Haapsalus Wiedemanni 4 asub Haapsalu Noorte Huvikeskuse peahoone. Hanke eesmärk on teha ühes esimese korruse ruumis kapitaalremont. Uus pikenenud pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Haapsalu Noorte Huvikeskuse piljardiruumi remonttööd"

Haapsalus Wiedemanni 4 asub Haapsalu Noorte Huvikeskuse peahoone. Hanke eesmärk on teha ühes esimese korruse ruumis kapitaalremont. Uus pikenenud pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine ". Hanke eesmärgiks on leida pädev isik, kes teostab uue Haapsalu...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine ". Hanke eesmärgiks on leida pädev isik, kes teostab uue Haapsalu...

Haapsalu linnas Üsse külas asub Võnnu vana koolimaja, kus tegutseb Võnnu selts. Tegemist on vana palkhoonega, kus on vahetatud uus rookatus. Hanke eesmärk on ehitada hoonele uus maaküttel...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Võnnu seltsimaja küttesüsteemi ehitus"

Haapsalu linnas Üsse külas asub Võnnu vana koolimaja, kus tegutseb Võnnu selts. Tegemist on vana palkhoonega, kus on vahetatud uus rookatus. Hanke eesmärk on ehitada hoonele uus maaküttel...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Uuemõisa...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Uuemõisa...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Puise kalasadamas kaldakindlustuste rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on rajada kaldakindlustused kohtades,...

Avatud menetlusega riigihange „Puise kalasadamas kaldakindlustuste rajamine“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Puise kalasadamas kaldakindlustuste rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on rajada kaldakindlustused kohtades,...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.06.2019 kell 12:00. ...

Hinnapakkumuste küsimine Haapsalu linnas Kase ja Jalaka tänava osaliseks rekonstrueerimiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.06.2019 kell 12:00. ...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde omanikujärelevalve "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on uue Haapsalu Põhikooli...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde omanikujärelevalve“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde omanikujärelevalve "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on uue Haapsalu Põhikooli...

Haapsalus Väikese viigi ääres, Spahotell Laine juures asub Luigepaviljon (Sadama 9/11, Haapsalu). Tegemist on puitehitisega, mis on osaliselt amortiseerunud. Hanke eesmärk on leida töövõtja...

Luigepaviljoni remonttööd

Haapsalus Väikese viigi ääres, Spahotell Laine juures asub Luigepaviljon (Sadama 9/11, Haapsalu). Tegemist on puitehitisega, mis on osaliselt amortiseerunud. Hanke eesmärk on leida töövõtja...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine ". Hanke eesmärgiks on korterelamu põhiprojektile ekspertiisi...

Alla lihthanke piirmäära hange „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine ". Hanke eesmärgiks on korterelamu põhiprojektile ekspertiisi...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linnas Vaikne kallas 3/Väikese viigi haljasala kinnistul asuva C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks. Hanke...

Hinnapakkumise küsimine C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linnas Vaikne kallas 3/Väikese viigi haljasala kinnistul asuva C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks. Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on koostada Haapsalu Algkooli hoone...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on koostada Haapsalu Algkooli hoone...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019 kell 12:00 . ...

Hinnapakkumuste küsimine Haapsalu linnas Kase ja Jalaka tänava osaliseks rekonstrueerimiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019 kell 12:00 . ...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringute teostamiseks. Hanke eesmärgiks on üleujutusohu riskipiirkonna merepiiri ca 8km...

Lihthange „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringud“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringute teostamiseks. Hanke eesmärgiks on üleujutusohu riskipiirkonna merepiiri ca 8km...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 6