Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida töövõtuleping Mägari külas asuva Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni (10 m3 reoveemahuti...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida töövõtuleping Mägari külas asuva Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni (10 m3 reoveemahuti...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Lihula mnt kõnnitee (katastritunnus 18301:013:0048) katte korrastamiseks alates Lihula mnt 3...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Lihula mnt kõnnitee asfaltkatte korrastamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Lihula mnt kõnnitee (katastritunnus 18301:013:0048) katte korrastamiseks alates Lihula mnt 3...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna tänavate hooldaja leidmiseks perioodil 2019-2021. Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate talvise...

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna tänavate hooldaja leidmiseks perioodil 2019-2021. Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate talvise...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp ". Hanke eesmärgiks on lõpetada ventilatsioonitööde I etapis alustatud tööd...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp ". Hanke eesmärgiks on lõpetada ventilatsioonitööde I etapis alustatud tööd...

Haapsalu linna ja Päästeameti koostöös toimub projekt "500 Kodu tuleohutuks", mille eesmärk on parandada kodude küttekoldeid ja elektrisüsteemi. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja...

Korteri elektritööde hange

Haapsalu linna ja Päästeameti koostöös toimub projekt "500 Kodu tuleohutuks", mille eesmärk on parandada kodude küttekoldeid ja elektrisüsteemi. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida projekteerimise töövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade projekteerimiseks. Seltsimaja asub Lannuste külas,...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Jõõdre seltsimaja tehnosüsteemide projekteerimine"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida projekteerimise töövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade projekteerimiseks. Seltsimaja asub Lannuste külas,...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Puise kalasadama...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Puise kalasadama...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping kolme korteri renoveerimiseks. Korterid asuvad erinevates majades ja kaks nendest on...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Sotsiaalkorterite renoveerimine (kolm korterit)"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping kolme korteri renoveerimiseks. Korterid asuvad erinevates majades ja kaks nendest on...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks lõigus Ehte tn - Neidude tn. Ehitustööd hõlmavad kõnniteede rekonstrueerimist koos uute...

Hinnapakkumuse küsimine „Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine, etapp 2“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks lõigus Ehte tn - Neidude tn. Ehitustööd hõlmavad kõnniteede rekonstrueerimist koos uute...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Oja tänav on Haapsalu kvartalisisene tänav, mis on juurdepääsuks lao- ja tootmishoonetele. 2019. aasta...

Lihthange „Oja tänava rekonstrueerimise 2. etapp“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Oja tänava rekonstrueerimiseks. Oja tänav on Haapsalu kvartalisisene tänav, mis on juurdepääsuks lao- ja tootmishoonetele. 2019. aasta...

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024". Hanke eesmärgiks on leida kontsessionäär, kes...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024". Hanke eesmärgiks on leida kontsessionäär, kes...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp“

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024“

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

Haapsalu Promenaadil, Aafrika rannas, asub kohvikuna ette nähtud rannahoone. Selle osaline puitosade taastamine viidi läbi 2018. sügisel. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja hoonele...

Aafrika ranna kohviku vihmaveesüsteemi paigaldadus

Haapsalu Promenaadil, Aafrika rannas, asub kohvikuna ette nähtud rannahoone. Selle osaline puitosade taastamine viidi läbi 2018. sügisel. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja hoonele...

Haapsalu Promenaadil, Supeluse tn otsal, asub 10. a. tagasi ehitatud paadisild, kus asub ka sõudepaatide laenutus. Sild on osaliselt amortiseerunud ning sel hooajal on parandatud silla...

Haapsalu Promenaadi paadisilla puitosade osaline taastamine

Haapsalu Promenaadil, Supeluse tn otsal, asub 10. a. tagasi ehitatud paadisild, kus asub ka sõudepaatide laenutus. Sild on osaliselt amortiseerunud ning sel hooajal on parandatud silla...

Haapsalu linnas Jõõdre külas asub vabatahtlike pritsumeeste depoo, mis koosneb kahest NL ajal ehitatud garaažist. Katuse pind on kokku 190 m2. Hanke eesmärk on leida töövõtja katuse...

Vabatahtlike pritsumeeste Jõõdre depoo katusekatte taastamine

Haapsalu linnas Jõõdre külas asub vabatahtlike pritsumeeste depoo, mis koosneb kahest NL ajal ehitatud garaažist. Katuse pind on kokku 190 m2. Hanke eesmärk on leida töövõtja katuse...

Haapsalus Wiedemanni 4 asub Haapsalu Noorte Huvikeskuse peahoone. Hanke eesmärk on teha ühes esimese korruse ruumis kapitaalremont. Uus pikenenud pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Haapsalu Noorte Huvikeskuse piljardiruumi remonttööd"

Haapsalus Wiedemanni 4 asub Haapsalu Noorte Huvikeskuse peahoone. Hanke eesmärk on teha ühes esimese korruse ruumis kapitaalremont. Uus pikenenud pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine ". Hanke eesmärgiks on leida pädev isik, kes teostab uue Haapsalu...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde ehitusjuhtimine ". Hanke eesmärgiks on leida pädev isik, kes teostab uue Haapsalu...

Haapsalu linnas Üsse külas asub Võnnu vana koolimaja, kus tegutseb Võnnu selts. Tegemist on vana palkhoonega, kus on vahetatud uus rookatus. Hanke eesmärk on ehitada hoonele uus maaküttel...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Võnnu seltsimaja küttesüsteemi ehitus"

Haapsalu linnas Üsse külas asub Võnnu vana koolimaja, kus tegutseb Võnnu selts. Tegemist on vana palkhoonega, kus on vahetatud uus rookatus. Hanke eesmärk on ehitada hoonele uus maaküttel...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Uuemõisa...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Uuemõisa tööstusala objektide ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Uuemõisa...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 7