« Tagasi

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks

Hinnapakkumuse küsimise kutse Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks.  

Haapsalu Linnavalistus soovib saada võrdlevaid pakkumusi Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks.

Projektiga hõlmatava maa-ala suurus on kokku ca 4200 m2 sh osa Jüriöö tänava transpordimaast.

Pakkumus koostada vabas vormis. Pakkumuse koostamise aluseks võtta teatele lisatud dokumendid (vt lisad). 

Hinnapakkumuses näidata projekteerimistööde kogumaksumus (sh eraldi tuua välja ideekavandi maksumus) ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Eskiisprojekti koostamise tähtaeg on maksimaalselt neli nädalat. 

Täiendavaid selgitusi küsida Anu Joostilt (anu.joost{ätt}haapsalulv.ee) või Aivar Seinalt (aivar.sein{ätt}haapsalulv.ee).

Projekteerimistööde hinnapakkumus esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile hlv{ätt}haapsalulv.ee. Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 13.02.2017 kell 10:00. Pakkumuse võib esitada ka enne määratud tähtaega. 

Pakkumuste võrdlemine, hindamine ja lepingu sõlmimine : Linnavalitsuse komisjon valib välja kaks madalaima hinnaga pakkumust ja teeb nendele pakkujatele ettepaneku turu ideekavandi koostamiseks kahe nädala jooksul peale ettepaneku tegemist. Kavandi koostamise kulud pakkujatele hüvitatakse. Kahest esitatud ideekavandist valib linnavalitsuse komisjon välja ühe, mille esitanud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping eskiisprojekti koostamiseks. 

Teate lisad:  1. Turu asukoha skeem; 2. Turu maa-ala topo-geodeetiline alusplaan (koostamisel); 3. Lähteülesanne Haapsalu turu eskiisi projekteerimiseks; 4. Fotod olemasolevast olukorrast.