Alla siseriikliku piirmääraga hange "Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida töövõtuleping Mägari külas asuva Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni (10 m3 reoveemahuti ja 50 m trass) ehituseks

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.10.2019 kell 10.00. Hanke eeldatav maksumus ilma km-ta on 8000 eurot.

Hankedokumentide saamiseks ja objektidega tutvumiseks tuleb registreeruda linnavara spetsialisti e-postile madis.raudsepp@haapsalulv.ee.

Lisainfo:

Madis Raudsepp
Haapsalu Linnvalitsuse
linnavara spetsialist
Tel 472 5311, 5344 5699
e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee