« Tagasi

Ravimuda OÜ taotleb veeluba ravimuda kaevandamiseks

Ravimuda OÜ (registrikood 10256143) taotleb luba vee erikasutuseks Tagalahes. Taotluse kohaselt süvendatakse merd Tagalahes ravimuda kaevandamise eesmärgil mahus kuni 1500 m³ aastas. Keskkonnaluba vee erikasutuseks taotletakse kuni 29.12.2034. Keskkonnaamet pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetluse algatamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-107632.