« Tagasi

Kohalikel teedel on kehtestatud liikluspiirang sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni.

Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega on alates 15.03.2021 Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonnas asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatud liikluspiirang sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni. Piiranguga teedele on paigaldatud massipiirangut tähistavad liiklusmärgid. Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema registrimassiga sõidukitel lubatud liigelda vaid linnavalitsuse vastava eriloa alusel. Piirang kehtib piirangut tühistava korralduse vastuvõtmiseni.

Haapsalu Linnavalitsus