« Tagasi

Haapsalu linn tunnustab 2020. aasta silmapaistvad haridus-, kultuuri-, sotsiaal ja noorsootöö valdkonna tegijaid.

„Haapsalu aasta õpetaja 2020" tiitel kuulub Haapsalu Põhikooli matemaatikaõpetaja Margit Nermanile. Õpetaja Margit kasutab oma töös erinevaid õpetamisviise ja innovaatilisi ideid ning oskab seostada matemaatika õpilastele „päris eluga". Ta suunab oma õpilasi osalema teaduskooli töös ja ainevõistlustel. Õpetaja Margit peab väga oluliseks õpioskuste kujundamist, mida ta teostab läbi erinevate õpimeetodite kasutamise arvestades õpilaste õpistiilidega ja õpetades materjali seostamist ja analüüsimise oskust. Margit Nerman juhib maakonna matemaatikaõpetaja ainenõukogu tööd ja esindab Läänemaa õpetajaid Koolimatemaatika ühenduses.

Tiitli „Haapsalu aasta lasteaiaõpetaja 2020" pälvis Haapsalu lasteaed Tareke õppealajuhataja Katrin Vaino. Tunnustus eesti keele õppesuuna vedamise ja arendamise ning uute projektide algatamise eest lasteaias. Tema eestvedamisel renoveeriti lasteaia õueala ning tema osalusel saavad lasteaia õpetajad Eramus+ projekti kaudu oma teadmisi ja oskuski täiendada välisriikides. Katrin on ka tubli õuesõppe propageerija. Tema tööga on rahul nii töökollektiiv kui ka lapsevanemad. Lasteaga tegeledes on ta erakordselt oskuslik. Oma rahulikkusega suudab ta lapsi end kuulama panna. Tal on alati kõik detailselt läbi mõeldud ja on näha, et lastel ei hakka kunagi igav. Rühmas on alati tunda hubasust ja rahu.                                        

„Haapsalu hariduselu edendaja 2020" on Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. Ain Iro Haapsalu linna gümnaasiumiastme üldhariduse eestvedajana hoiab kooli head mainet ja teeb koostööd ka väljaspool maakonna piire. 2020. aastal toimus Läänemaa eestvedamisel riigigümnaasiumite koostööpäevad. Ain on õpilaste igakülgsele arengule ja heaolule orienteeritud direktor, kes on leidnud tunnustust nii töökollektiivi kui ka õpilaste seas. Ta tegeleb järjepidevalt kooli füüsilise keskkonna parendamisega näiteks bändiruumi sisustamine, koridoridesse diivanite ja lauamängude soetamine, õpilaste puhkeruumi rajamine. 2020. aastal alustasid tegevust Tartu Ülikooli teaduskooli keemia ja füüsika õpikojad, samuti algas uue koolimuusikali projekt. Direktorina on Ain suutnud hallata viimase aasta keerulist õpiolukorda. Koolipere oli eriolukorraks ettevalmistatud ja suur osa koolitundidest toimus videotundidena.                                  

„Haapsalu kultuuritegija 2020" tiitel kuulub heliloojale ja dirigendile Sirje Kaasik. Sirje on  Naiskoor Kaasike, Haapsalu Toomkoori ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli mudilaskoori dirigent. 2020. aastal toimus Haapsalus Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud naiskooride kontsert „Jäägu minu rahval rahu", mille kunstiline juht Sirje oli, lisaks oli kontserdi kavas esindatud helilooja mitmed koorilaulud. Tema looming ilmus eelmisel aastal laulikutes „Vaimulikud koorilaulud naiskoorile" ja „Vaimulikud koorilaulud segakoorile". Sirje Kaasiku looming on kõlanud erinevatel konkurssidel ja kontsertidel. Eelmisel aastal täitus naiskooril Kaasike 25 aastat tegutsemist, kes on olnud tihti helilooja loomingu esmaesitajaks.

„Haapsalu kultuurielu edendaja 2020" tiitli pälvis Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. Maarja on oma tööga andnud suure panuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumides toimuvatesse haridusprogrammidesse. Tema ideena on sündinud programmid nagu „Maailma parim detektiiv" ja „Aardejaht Haapsalus". Maarja eestvedamisel on loodud Iloni Imedemaal NUMU nutimäng „Seiklus Iloniga Haapsalus", mis tutvustab Haapsalut kui Ilon Wiklandi lapsepõlve mängumaad. 2020. aastal loodi Wiklandi juubeliaasta puhul Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnaga koostöös kohvernäitus „Pikk-pikk teekond", mis tutvustab Iloni elu ja loomingut. Näitusest on saanud osa üle 5000 lapse üle kogu Eesti. Maarja on Eesti poolne koordinaator rahvusvahelises projektis „Veetilk", mis on Islandi, Eesti, Soome ja Taani muuseumide ühistööna loodud projekt, mille eesmärk on pakkuda noortele võimalust ennast kuraatorina proovile panna.

„Haapsalu säravaim kultuurisündmus 2020" tiitli pälvis Haapsalu kultuurikeskuse  korraldatud jazzifestival TAFF:fest. Haapsalu kultuurikeskus meelitab aastast-aastasse oma üritustega Haapsallu tuhandeid inimesi. Vanade traditsiooniliste kultuuriürituste kõrval loovad nad pidevalt ka uusi, nagu näiteks 2020. aastal esimest korda toimunud jazzifestival TAFF:fest. Põneva programmi Eesti muusika kuumimatest nimedest on kokku pannud festivali kunstiline juht, legendaarne saksofonist Raivo Tafenau. Jazz ja Haapsalu sobivad üksteisega suurepäraselt ning see sündmus tõi sellel niigi erilisel aastal kuurortlinna külalisi üle kogu Eesti.

„Aasta sotsiaaltöötaja 2020" on Haapsalu Sotsiaalmaja pikaaegne juht Serli Küünarpuu. Sotsiaalmaja juhina töötades on Serli viinud sotsiaaltöö Haapsalus, eelkõige puuetega inimeste ja eakate valdkonnas, uuele tasemele. Tema juhtimisel on Haapsalu Sotsiaalmaja osalenud mitmes projektis, mis on võimaldanud pakkuda eakatele ja puuetega inimestele mõeldud teenuseid laiemale sihtgrupile ning samuti on loodud võimalusi pakkuda sotsiaalteenuseid, mida varasemalt Haapsalus ei olnud, või pakkuda teenuseid laiemas mahus. Serli Küünarpuu töid ja tegemisi iseloomustavad silmapaistvad tulemused sotsiaaltöö valdkonnas.    

„Sotsiaalvaldkonna edendaja 2020" on MTÜ Papaver. Papaveri meeskond on Haapsalus tegutsenud vaid mõned üksikud aastad, kuid on juba väga paljudele peredele tuttavaks saanud. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutajana on neil loodud väga tõhus kontseptsioon, mis toetab last ja tervet tema lähi võrgustikku. Pikaajalise teenusena on teenuse saajatel väga hea võimalus abi saada, parandades lähikondsete suhteid ning nõustades ja jõustades lapsevanemaid ja hooldajaid paremini kriisiolukordades toime tulema ning neid lahendama.                                                                

„Aasta noorsootöö tegija 2020" on Haapsalu Noorte Huvikeskuse juht Reelika Ender. Aasta 2020 oli noorsootöö jaoks üks suur väljakutse. Sellel keerulisel aastal noorsootöös on Reelika olnud leidlik ja aktiivne. Möödunud aastal on tegeletud Reelika juhtimisel noorsootöös paljude uute projektiga seda siis lisaks igapäevasele noorsootööle ja huviringidele: karantiiniliin noortele, siseskateparki loomine, Südamerännak 2020, noorte ettevõtlikuse päev 2020, Notify rakendus operatiivseks infovahetuseks noortekeskustes toimuva kohta, töölaagrid ja palju muud. Ideede rohkus ja nende elluviimine käib tema käes väga lihtsalt. Reelika oskus kaasata nii töötajaid kui vabatahtlikuid ei ole kunagi sunduslik.

„Haapsalu aasta noorsootöö koostöö/sündmus 2020" Haapsalu Noorte Huvikeskuse siseskatepargi loomine. 2020 aastal leiti võimalus ehitada siseskatepark, mis on toonud noored treenima ja niisama sõitma ka väljaspool hooaega.

Pargi tuleku eest seisis hea Haapsalu Noorte Huvikeskuse direktor Reelika Ender koostöös Haapsalu linnavalitsusega ning Nurme Vabrik OÜ-ga, kes lubas oma ruumidesse rajada siseskatepargi. Pargi atraktsioonide visioon pärineb Rasmus Paimrelt, pargi atraktsioonid ehitas rularingi õpetaja Kristjan Meigas. Huvikeskuse rularing tegutseb samuti siseskatepargi ruumides. Haapsalu siseskatepark annab noortele võimaluse treenida ja harrastada ekstreemsporti järjepidevalt ning turvaliselt.

Palju õnne tegijatele ja täname kõiki, kes esitasid kandidaate!

Haapsalu linna tunnustussündmus toimub 6. mail.