« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Haapsalu Linnavalitsus (registrikood: 75012802) (aadress Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Posti tn 34, 90504) esitas 15.01.2021 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse Pusku väikesadama (Pusku lauter, Pusku küla, Haapsalu linn, Lääne maakond, katastritunnus 67401:002:0556) puhastussüvenduseks kogumahus 1700 m³. Keskkonnaluba taotletakse kaheks aastaks.
 
Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa taotluse vastavust nõuetele. Keskkonnaamet kui keskkonnaloa andja pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetluse algatamiseks.
 
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaametis. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-112518.