« Tagasi

Kaardistatakse asbesti sisaldavate toodete koguseid

Keskkonnaministeerium viib läbi uuringu kaardistamaks asbestmaterjalide koguseid. Sinna hulka kuuluvad peamiselt eterniit ja muud asbesti sisaldavad materjalid (sh asbesttsementplaadid; vanad küttetorustiku isolatsiooni segud, plaadid, nöörid, kangad jne.) 
Samuti kuuluvad sinna hulka ka kasutusest väljas olevaid eterniidist hooneid (laudad, kuivatid jms). 
Andmete kaardistamise tähtaeg on 28. jaanuar 2021.  
 
NB! Tegemist on ainult andmete kaardistamisega, selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmetest vabaneda. Kuid annab infot selleks, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.
 
Kaardistamiseks esitage palun järgmised andmed:
1. Kontaktandmed (nimi, telefon, e-post). Samuti märkiga, kas olete eraisik või ettevõte. Mõlema kohta kogume infot.
2. Eterniidi või muu asbesttoote kogus tonnides või kilogrammides. Arvestage et 1 m2 eterniiti on umbes 15 kg. Märkige eterniidi ja muude toodete kogused eraldi.
3. Kui suurest kogusest soovite vabaneda 2021-2025 aastatel ja/või kunagi tulevikus (pole planeeritud).
4. Asbestjäätmete asukoht (aadress).
 
Oma andmed palun saatke e-postiga remi.treier@haapsalulv.ee või helistage tel. 472 5313.
 
Asbestmaterjalide kohta lugemist alla laaditavas pdf failil: