« Tagasi

Haapsalu linn ootab kaasava eelarve ettepanekuid kuni käesoleva aasta 20. septembrini!

Haapsalu linn ootab kaasava eelarve ettepanekuid kuni käesoleva aasta 20. septembrini. 

Peale seda suunatakse ettepanekud hääletusele ning võitnud ettepanekud realiseeritakse 2021. aastal.

Kaasava eelarve suurus on Haapsalu linnavolikogu poolt kehtestatud 30 000 eurot.

Ka sel aastal kogutakse ettepanekuid Haapsalu linna linnalises piirkonnas, kaasa arvatud Uuemõisa ja Paralepa (ettepanekud kuni 20 000 eurot) ning endise Ridala valla territooriumil (ettepanekud kuni 10 000 eurot).

Kaasava eelarve eesmärk on avalikult kasutatavate investeeringute tegemine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve ettepanek peab pakkuma avalikku hüve ja olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse poolt moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse vastava eriala spetsialistid, linnavolikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.  Kaasava eelarve summa piiresse mahtuvate ettepanekute hulgast korraldatakse elluviidavate projektide väljaselgitamiseks rahvahääletus.

Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel hiljemalt 30. oktoobriks.

Hääletamine viiakse läbi elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/537?kid=12564 ) ja Haapsalu Linnavalitsuse kantseleis (Posti 34, Haapsalu).

Ellu viiakse üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele linnaeelarves eraldatud summa piiresse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.