« Tagasi

Võidutule liikumine Läänemaal.

23. juunil  Eesti Vabariigi lippude heiskamine Haapsalu lossiplatsis Võidutule saabumine Haapsalu lossiplatsile

AJAKAVA

7:00

Eesti Vabariigi lippude heiskamine Haapsalu lossiplatsil

Lipu heiskavad 3 kaitseliitlast (1 Haapsalu mlvk, 1 Risti mlvk, 1 Lihula ÜK)ja 3 naiskodukaitsjat (1 Haapsalu jsk, 1 Risti või Lääne-Nigula jsk, 1 Lõuna-Läänemaa jaoskond)

Lipuheiskajatel palun olla lossiplatsis kohal 10 minutit varem. Lipuheiskajate riietus on välivorm/NKK pidulik vorm.

Lippude heiskamist koordineerib ja vajadusel modereerib Jüri Bachman

Linnavalitsus korraldab Hümni mängimiseks helitehnika.

 

14:00

Võidutule saabumine Haapsalu lossiplatsile

Lippurid kogunevad 13:35

EV lipu, Lääne maleva lipu, NK ja KT lipud toimetab kohale ja viib peale üritust ära kpt Jüri Tõnisma

Lippurid marsivad kohale (otse vaates Vabadussõja mälestusmärgist vasakul) 13:55 (käsu annab kpt Jüri Tõnisma)

Avasõnad: Jüri Bachman

Pärja asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile kol-ltn Meelis Pernits

Haapsalu linnapea sõnavõtt

Piiskopi sõnavõtt

Võidutule saabumine (tuletoojatele antakse teada, millal liikuma hakata, tule liikumise teekond ära märgitud joonisel). (Tule saabumisel taustaks muusika)

Tuletoojad: "Härra kolonel, palun võtke vastu EW presidendi poolt antud Võidutuli!"

Küünla süütamine ja asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile (küünla asetab tuletooja)

Lääne maleva pealiku sõnavõtt

Võidutule jagamine 4-le noorkotkale, kes viivad tule kõigile Vabadussõja mälestusmärkidele Lääne maleva vastutusalas (taustaks muusika) Noorkotkad, kes on saanud malevapealikult Võidutule, asuvad kohe teele.

Lõpusõnad: Jüri Bachman