Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu jääb ära.

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 17. märtsiks 2020, kell 16.00 kavandatud

Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu jääb ära.

Avaliku arutelu korraldamise uuest ajast antakse teada kaks nädalat enne arutelu toimumist.