Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Haapsalu lasteaed Haapsalu Vanalinna Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks (äraoleva töötaja asendajana)

Kandidaadile esitatavad  kvalifikatsiooninõuded:

Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

Kandideerijatel esitada:

  • Avaldus - motivatsioonikiri;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: 01.04.2020 (leping tähtajaline)

Dokumendid esitada hiljemalt  13. märtsiks  2020. a           e-posti aadressile: hlv@haapsalulv.ee.

Täiendav teave telefonil  47 25 306      Mari-Epp Täht