« Tagasi

Teadmiseks 2019. a septembris 1. klassi minevate laste vanematele!

2019. aastal maksab Haapsalu Linnavalitsus esmakordselt kooli minevatele lastele toetust summas 200 eurot. Koolimineku toetust on õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on vähemalt 6 kuud enne lapse kooli minekut kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna.

Juhul, kui laps asub õppima Haapsalus asuvasse kooli, ei pea lapsevanem toetuse saamiseks eraldi taotlust esitama. Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakond saab andmed esmakordselt kooli minevate laste kohta haridusosakonnalt (kellele esitati esimesse klassi astumise avaldus). Sotsiaalosakonna poolt võetakse lapsevanematega ühendust ja lepitakse kokku toetuse kättesaamise viis.

Juhul, kui laps asub õppima teise omavalitsuse territooriumil asuvasse kooli, tuleb lapsevanemal toetuse saamiseks esitada avaldus Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale – avaldust saab esitada kuni 30. septembrini.

Toetuse väljamaksed tehakse linnavalitsuse korralduse alusel augusti- või septembrikuus.

 

 

Küsimuste korral palume pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist Kaidi Jõgisaar
Tel 47 25 336
kaidi.jogisaar@haapsalulv.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Triinu-Liis Reinesberg
Tel 47 25 338
triinu-liis.reinesberg@haapsalulv.ee

Sotsiaalnõunik Krista Levina
Tel 47 25 324
krista.levina@haapsalulv.ee

Kodanike vastuvõtuajad sotsiaalosakonnas:

E, K, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00