« Tagasi

Haapsalu Linnavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks.

Kohanduse eesmärgiks on puuetega isikute iseseisva toimetuleku soodustamine.

Toetatakse liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist, hügieenitoimingute ja köögitoimingute  parandamist.

Toetuse määramisel lähtutakse Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" lisas 1 kehtestatud  ühikuhindadest või tegelike kulude alusel kui ühiku hinda pole määratud.

Taotlusesse märgitakse taotleja andmed, kohandatava eluruumi aadress, kohanduse kirjeldus ja selle vajaduse põhjendus. Taotlusele tuleb lisada hinnapakkumine ning puude raskusastme tuvastamise otsus.

Taotlusi võetakse vastu kuni 31. maini 2019.

Täiendav info:

Kaja Rootare kaja.rootare@haapsalulv.ee, 5886 7774