« Tagasi

Kuni 10. juunini on võimalik teha oma ettepanek Haapsalu 2023. aasta kaasavasse eelarvesse!

Pane tähele, et ettepaneku maksimaalne maksumus võib olla 20 000 eurot linnalises piirkonnas ja 10 000 eurot maapiirkonnas!

Ettepaneku minimaalne suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

*esitaja (nimi, isikukood (registrikood), kontakttelefon ja e-posti aadress);

*nimetus (lühike fraas, mis kirjeldab ettepaneku sisu);

*olulisus (millise Haapsalu linna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);

*lühikirjeldus (mil viisil ettepanek ellu viiakse, kas *ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);

*eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus/hinnapakkumine);

*muu oluline informatsioon, mida idee hindajal oleks oluline teada.


https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/1017?kid=12564