« Tagasi

Lääne päästekeskus kutsub 7–16 aastaseid osalema joonistusvõistlusel, kuhu on oodatud vabalt valitud tehnikas tööd.

Joonistuskonkurss „Elu ilma elektrita" ootab töid olukordadest, kus tormi tagajärjel ei ole meil enam elektrit. Tänapäeval on elekter muutunud meile väga oluliseks, sest selle abil saame süüa, juua ja mis kõige olulisem, teistega suhelda. Osalema on oodatud kõik lapsed ja noored vanuses 7-16 eluaastat. Töid saab konkursile saata 20. oktoobrist kuni 26. novembrini 2021.

Konkurss on osa elanikkonnakaitsealasest ennetustööst, et suunata noori mõtlema ja arutama õpetaja või vanematega, kuidas nende pere tuleks toime tormi põhjustatud hädaolukordadega. Joonistuskonkursi eesmärk on panna lapsi ja noori mõtlema, kuidas nad tuleksid toime hädaolukordadega, kui tormi tõttu tuleb olla päevi ilma elektrita, mille tagajärjel võib katkeda nii vee kui ka sooja tarbimise võimalus. Noored võiksid suhelda oma lähedaste, vanemate ja õpetajatega, et uurida millised oleksid võimalikud alternatiivsed lahendused, et hädaolukorrad võimalikult hästi üle elada. Konkursile saadetavast tööst tehke pilt või skaneerige arvutisse.

Töö võib olla loodud vabalt valitud tehnikas. Saadetud tööle tuleb lisada autori ees- ja perenimi, vanus, töö pealkiri, kooli või organisatsiooni nimi ning juhendaja nimi. Töö tuleb saata e-mailile laaneennetus@rescue.ee 26. novembriks 2021.

Kõiki saadetud töid hinnatakse kokku kolmes vanuserühmas: 7-9 aastased, 10-12 aastased ja 13-16 aastased. Igas vanuserühmas valitakse välja parim konkursile saadetud töö ja seda tunnustatakse auhinnaga. Võitjate nimed avaldatakse Päästeameti Facebooki lehel ja võitjatega võetakse personaalselt ühendust. Häid ideid ja mõnusat joonistamist