« Tagasi

Jaama oja KMH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Keskkonnaamet teatab Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Otsustaja algatas KMH oma 19.06.2018 kirjaga 14-6/18/1538-9.

Haapsalu linnavalitsus soovib vee erikasutuse keskkonnaluba Jaama oja kalade rändetee parandamiseks ligikaudu 700 m pikkusel lõigul (Paralepa lahest kuni Tiigi tänava jalakäijate sillani). Kokku süvendatakse Jaama ojast 4 289 m³ mineraalpinnast ning Eeslahest 4 295 m³ mineraalse ja orgaanilise sette segu. Veejuhtmesse paigaldatakse kalade läbipääsu hõlbustamiseks uus kivikindlustusotsakutega 12 m pikkune, 1,73 m kõrguse ja 2,34 m laiusega ovaalse ristlõikega terastoru truup.

KMH osapooled:

Arendaja(d) on Haapsalu Linnavalitsus (registrikood: 75012802) (aadress Posti 34, 90504 Haapsalu, kontaktisik Remi Treier, e-post remi.treier@haapsalulv.ee, telefon 472 5313)

Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Kadri Tamm, e-post kadri.tamm@keskkonnaamet.ee, telefon 5300 2210)

Juhtekspert on Toomas Pallo (ELLE OÜ, kontaktisik Olavi Hiiemäe, e-post olavi.hiiemae@gmail.com, telefon 527 8027).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda 18.05-16.06.2021 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek).

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 16.06.2021 otsustajale (Keskkonnaamet, info@keskkonnaamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub veebikeskkonnas Zoom 18.06.2021 kell 12.00. Aruteluga saab liituda läbi veebilingi: https://us02web.zoom.us/j/7043018379?pwd=aFV4MkhPT3NwUkw5emErejFnRFJ1UT09, meeting ID: 704 301 8379, passcode: 537549. Koosolekule eelregistreerimiseks palume saata osalemissoov hiljemalt 17.06.2021 aadressile remi.treier@haapsalulv.ee.