« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Nevel Eesti OÜ (registrikood: 14866648) (aadress Papiniidu 5 - Büroomaja 1, Pärnu linn, Pärnu maakond) esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks ja tema käitis asub aadressil Tehnika tn 20, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond (katastritunnus 67401:009:0137).

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses täiendava reservkatla paigaldamisega. Põhikütusena on planeeritud kasutada hakkpuitu, tükkturba kasutus väheneb ja seda on planeeritud kasutada ainult katlas ORIONS-3H3. Saasteainete hajumistingimuste parandamiseks rekonstrueeritakse Kalvis 720 ja õlikatelde korstnad ja nende kõrgus tõstetakse vähemalt 15 meetrini. Keskkonnaluba muudetakse ja viiakse vastavusse muutunud seadusandlusega.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaametis. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-116761. Dokument nr DM-116761-2.