« Tagasi

Energiakulude kallinemise mõju leevendamise toetusi on võimalik esitada elektrooniliselt ja paberkandjal!

Energiakulude kallinemise mõju leevendamise toetuse taotlusi koos lisadokumentidega on soovi korral võimalik juba esitada, kuid üleriigiliselt kasutatava Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel veel võimalik energiatoetusi vormistada. Haapsalu Linnavalitsus annab linna kodulehel ja muudes avalikes kanalites teada, kui taotluste menetlemisega on võimalik alustada.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 (so. 563 eurot) ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3 (so. 337,80 eurot).

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Rohkem infot ja korduma kippuvad küsimused leiad:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Toetust määratakse vastavalt Riigihalduse ministri määrusele:
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122021008

Kui soovite kontrollida, kas Teie leibkond kuulub sihtrühma või kui suur võiks olla saadav toetus, saab seda kontrollida energiakulude hüvitise KALKULAATORIST (klikates)

Taotlejal on võimalus esitada taotlus koos vajalike lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna edastades see ühele allpool olevatest kontaktidest. Vajadusel on taotlust võimalik täita ka paberkandjal kohapeale tulles. Taotlus menetletakse 35 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

Küsimuste korral palume pöörduda sotsiaalosakonna poole:

TOETUSE TAOTLUS ELEKTROONILISELT ESITADA SIIT

TOETUSE TAOTLUS (paberkandjal)