« Tagasi

Ehitiste riikliku järelevalve paikvaatluse teade

Ehitiste riikliku järelevalve paikvaatluse teade

Haapsalu Linnavalitsus viis 07.10.2021 Haapsalu linnas Väike-Ahli külas Lõpelauda katastriüksusel tunnusega nr 67401:006:1640 asuvate ehitiste (ehitisregistri kood 105012613 – vasikalaut; ehitisregistri kood 105010266 – karjalaut)  osas läbi riikliku järelevalve paikvaatluse.

Riikliku järelevalve eesmärk oli hoonete tehnilise seisundi väljaselgitamine. Paikvaatluse käigus tuvastati, et hoone kandekonstruktsioonid on osaliselt lagunenud, hoonetesse sissepääs on kõrvalistele isikutele takistamata, katastriüksus on heakorrastamata ja võssa kasvanud ning kõrvalistel isikutel juurdepääs ei ole piiratud. Järelevalve käigus anti hoonete seisundile hinnang:"kasutusest maas".