« Tagasi

Rahvusvahelise kaitse saajate eluruumi üürilepingu sõlmimise korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamine.Возмещение расходов по найму жилья или Возмещение расходов, связанных с наймом жилья

Ukraina sõjapõgenikel, kes lahkusid Ukrainast 24. veebruarist 2022, on võimalik taotleda eluruumi üürimisega kaasnevate kulude hüvitamist vastavalt kuludokumentidele.

Hüvitatavateks kuludeks eluruumi üür, tagatisraha, maakleri-/lepingutasu ja muud eluruumi kasutusele võtmisega kaasnevad kulud.

Hüvitis määratakse ajutise kaitse saanud isikule, kes on asunud püsivalt elama Haapsalu linna territooriumile.

Hüvitist võib määrata tagasiulatuvalt.

Hüvitise taotlemiseks palume esitada avaldus koos vastavate kuludokumentidega Haapsalu linna sotsiaalosakonnale.

Avalduse vorm võimalik alla laadida SIIT.

Küsimuste korral võite pöörduda:

Triinu-Liis Reinesberg tel. 47 25 338, 53053888, e-mail triinu-liis.reinesberg@haapsalulv.ee

Kaidi Jõgisaar tel 472 5336, 53497579, e-mail kaidi.jogisaar@haapsalulv.ee

Krista Levina tel 472 5324, 53849501, e-mail krista.levina@haapsalulv.ee

Marju Kure tel 472 5313, e-mail marju.kure@haapsalulv.ee

Украинские военные беженцы, покинувшие Украину после 24 февраля 2022 года, могут подать заявление на возмещение расходов по найму жилья в соответствии с затратными документами.

Возмещаемые расходы включают арендную плату, залог, брокерские/контрактные сборы и другие расходы, связанные со съемом жилья.

Пособие предоставляется лицу, которое получило статус временной защиты, которое на постоянной основе поселилось на территории города Хаапсалу.

Компенсация также может быть предоставлена задним числом.

Для получения пособия необходимо подать заявление вместе с соответствующими расходными документами в Социальный отдел города Хаапсалу.

Само заявление можно скачать здесь

В случае возникновения вопросов, можете обращаться:

Triinu-Liis Reinesberg tel. 47 25 338, 53053888, e-mail triinu-liis.reinesberg@haapsalulv.ee

Kaidi Jõgisaar tel 472 5336, 53497579, e-mail kaidi.jogisaar@haapsalulv.ee

Krista Levina tel 472 5324, 53849501, e-mail krista.levina@haapsalulv.ee

Marju Kure tel 472 5313, e-mail marju.kure@haapsalulv.ee