Teenistujad

 

Ametikoht Nimi Ametijuhend Kontakttelefon E-post Vastuvõtt
Aselinnapea Helen Rammu  

472 4447,
529 1959

helen.rammu(ätt)haapsalulv.ee E-R 13-14
Maanõunik Anu Ulm Ametijuhend

472 5312,
534 04776

anu.ulm(ätt)haapsalulv.ee E R kokkuleppel
Maaspetsialist Marju Kohtring Ametijuhend 472 5322 marju.kohtring(ätt)haapsalulv.ee E-R
Arenguspetsialist Ülla Paras Ametijuhend 472 5346,
534 62673
ulla.paras(ätt)haapsalulv.ee E-R
Linnageodeet Peep Aedviir Ametijuhend 472 5335
530 07008
peep.aedviir@haapsalulv.ee E-R