Haapsalu linna restaureerimistoetuse taotlemine!

Haapsalu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele ja kaitsmisele kaasa aitamiseks, avab linnavalitsus igal aastal restaureerimistoetuse taotluste vastuvõtu.

Toetuse sihtotstarbeks on Haapsalu linna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate, enne 1944. a ehitatud hoonete ja rajatiste avariilise olukorra likvideerimine, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded, varikatused, jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid, jne), piirdeaedade restaureerimine ja taastamine.

Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle omandis on toetatav ehitis. Toetust makstakse ühe taotluse alusel teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Restaureerimistoetus taotluste vastuvõtt avatakse peale linnaeelarve kinnitamist. Taotlusi võetakse vastu ja toetusi määratakse jooksvalt. 

Toetuste vastuvõtu avamisest ja lõpetamisest teatatakse linna veebilehel ja sotsiaalmeedias.

2020. aasta toetuste taotluste vastuvõtt avatakse 02. märtsist 2020.a.

Taotlused tuleb esitada linnavalitsuse sekretärile või e-posti aadressil: hlv@haapsalulv.ee

Lisainfo:
Ülla Paras
Arenguspetsialist
Haapsalu Linnavalitsus
Posti 34, 90504 Haapsalu
Tel 4725346, 53462673