« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade Lõokese tn 7, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 171 kehtestati Lõokese tn 7 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 2941 m2 ja asub Haapsalu linnas Ungru elamukvartalis.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeritud on kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit).

Ettepanek muudab kehtivat Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2006 korraldusega nr 562 kehtestatud Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut ja on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.