« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade Lossi tn 4 ja Masti tn 7, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 14.09.2020 istungil korraldusega nr 835 Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus paikneva Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu.  Planeeringuala suurus on 30 000 m2.

Linna omandis oleval Lossi tn 4 kinnistul paikneb Uuemõisa mõisa peahoone ja Masti tn 7 kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringuga nähti ette muuta Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piiri ning juurdepääsutee Masti tn L3 piiri Masti tn 7 krundi arvelt. Planeeringus määrati Masti tn 7 krundile ehitusõigus kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), määratud on lubatud maksimaalne ehitusalaune pind (8500 m2), hoonete arv (1 + 5 abihoonet), korruselisus (1), halli suurim lubatud kõrgus (19,0 /ABS 22,8 meetrit), parkimine krundisiseselt, võimalikud juurdepääsude ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.

Detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana.