Hankeplaan

21.03.23

Riigihangete teostamise kord reguleerib Haapsalu Linnavalitsuse  poolt korraldatavate hangete planeerimist ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist riigihangete, lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning ideekonkursside korraldamisel.

Haapsalu Linnavalitsuse 2023.a hankeplaan

Jrk Hanke nimetus Hankemenetluse liik, hankelepingu sõlmimise soovitav tähtaeg Vastutav isik Finantseerimine, märkused
1.         
1.1 Haapsalu linna teede ja tänavate hooldus 2023 – 2027 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood aprill 2023 - november 2027 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.2 Männiku tee kergliiklustee projekteerimine ja rajamine Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood aprill 2023 - juuli 2023 Aivar Sein Meede: 20.5.1 Transpordi- ja energiataristu investeeringud. Taaste- ja vastupidavusrahastus (RRF) 62,95% ja linnaeelarve 37,05%
1.3 Asuküla ja Kaeveniidu peakraavi ning Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine Lihthankemenetlus. Lepinguperiood märts 2023 - september 2023 Aivar Sein 15 % linnaeelarve, 85 % SA KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.4 Haapsalu sademeveesüsteemide eesvoolude rekonstrueerimine ja rajamine Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood aprill 2023 - november 2023 Aivar Sein 15 % linnaeelarve, 85 % SA KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.5 Elektrienergia ostmine 2023 - 2026 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood mai 2023 - mai 2026 Aivar Sein 100% linnaeelarve + linna partnerite vahendid
1.6 Haapsalu linna supelrandade rannavalve 2023–2026 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood juuni 2023 - september 2026 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.7 Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine perioodil 2023–2028 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood Mai 2023 - mai 2028 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.8 Läänemaa jäätmejaama opereerimine 2023–2028 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood Juuli 2023 - juuli 2028 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.9 Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine Lihthange. Lepinguperiood Mai 2023 - august 2023 Aivar Sein „Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine (II etapp) ja Haapsalu Linna Algkooli hoone renoveerimine" nr 2014-2020.1.04.18-0140 + linna eelarve
1.10 Männiku tee kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood aprill 2023 - juuli 2023 Aivar Sein Meede: 20.5.1 Transpordi- ja energiataristu investeeringud. Taaste- ja vastupidavusrahastus (RRF) 62,95% ja linnaeelarve 37,05%
1.11 Haapsalu sademeveesüsteemide eesvoolude rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood mai 2023 - november 2023 Aivar Sein 15 % linnaeelarve, 85 % SA KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.12 Asuküla peakraavi varjasüsteemi rajamine Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood juuni 2023 - oktoober 2023 Aivar Sein 15 % linnaeelarve, 85 % SA KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.13 Asuküla peakraavi varjasüsteemi rajamise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood juuni 2023 - oktoober 2023 Aivar Sein 15 % linnaeelarve, 85 % SA KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.14 Haapsalu Sotsiaalmaja parkla rekonstrueerimine Lihthange. Lepinguperiood juuni 2023 - august 2023 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.15 Haapsalu linna teede ja tänavate talihooldus 2023 - 2028 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood november 2023 - märts 2028 Aivar Sein 100% linnaeelarve
1.16  Täiskasvanute varjupaigateenus 2023-2028 Lepinguperiood oktoober 2023-september 2028 kaja Rootare 100% linnaeelarve
1.17 Haapsalu Tööstusala detailplaneeringu koostamine Lepinguperiood mai 2023- mai 2026 Helen Rammu 100% linnaeelarve

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Riigihangete teostamise kord reguleerib Haapsalu Linnavalitsuse  poolt korraldatavate hangete planeerimist ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist riigihangete, lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning ideekonkursside korraldamisel.

Haapsalu Linnavalitsuse 2022.a hankeplaan

Jrk Hanke nimetus Hankemenetluse liik, hankelepingu sõlmimise soovitav tähtaeg Vastutav isik Finantseerimine, märkused
1.         
1.1 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 18.04.2022 - 18.08.2022 Sirli Vaksmann 20 % linnaeelarve, 80 % RTK toetus (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus, 24.09.2021 otsus nr 11.2-14/1203, amphoras registreeritud 4-8/2/20-4)
1.2 Haapsalu Tamme tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood 30.05.2022 - 30.11.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 800 000 eurot, linnaeelarves 200 000 eurot.
1.3 Haapsalu Tamme tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 15.07.2022 - 30.11.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 800 000 eurot, linnaeelarves 200 000 eurot.
1.4 Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude projekteerimine Avatud hankemeneltus. Lepinguperiood 01.05.2022 - 01.09.2022 Sirli Vaksmann 15 % linnaeelarve, 85 % AS KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.5 Asuküla peakraavi varjasüsteemi projekteerimine  Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 25.04.2022 - 25.06.2022 Sirli Vaksmann 15 % linnaeelarve, 85 % AS KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.6 Asuküla peakraavi , Kaeveniidu peakraavi ja Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine Lihthankemenetlus. Lepingu periood kas alates 01.10.2022 või alates 01.04.2023 kolm kuud. Sirli Vaksmann 15 % linnaeelarve, 85 % AS KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.8 Asuküla peakraavi varjasüsteemi rajamine Avatud hankemeneltus. Lepinguperiood 15.08.2022 - 15.10.2022 Sirli Vaksmann 15 % linnaeelarve, 85 % AS KIK toetus (Üleujutusriski maandamine, ehituslike tegevuste toetus, 09.07.2021 otsus nr 1-25/2050, amphoras registreeritud 4-8/1/18-23)
1.9 Tööstuse tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 09.05.2022 - 30.06.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 100 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.10 Tööstuse tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine Lihthankemenetlus. Lepingu periood 01.08.2022 - 01.10.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 100 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.11 Tööstuse tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepingu periood 01.08.2022 - 01.10.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 100 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.12 Raudtee tänava rekonstrueerimine, I etapp Avatud hankemeneltus. Lepinguperiood 23.05.2022 - 31.07.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 150 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.13 Raudtee tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 23.05.2022 - 31.07.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 150 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.14 Pullapää tee laienduse rajamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 01.07.2022 - 01.09.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 100 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.14 Pullapää tee parkla korrastamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 01.07.2022 - 01.09.2022 Sirli Vaksmann MKM toetus (riigieelarveline täiendav eraldis, leping nr 1.8-7/21-020, amphoras registreeritud 12-2/5/21) 100 000 eurot, linnaeelarves 50 000 eurot.
1.15 Kastani 28/30 parkla Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 01.08.2022 - 01.10.2022 Sirli Vaksmann Linnaeelarve
1.16 Haapsalu-Noarootsi jäätee rajamine ja korrashoid Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepinguperiood 28.01.2022 - 15.02.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.17 Haapsalu Kuursaali köögi ventilatsioonisüsteemi ehitus Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepinguperiood 18.03.2022 - 30.04.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.18 Elektrienergia ostmine 2022-2023 Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood 01.05.2022 - 30.04.2023 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.19 Korteri renoveerimine (Raudtee tn 6-2, Haapsalu linn) Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 08.04.2022 - 31.07.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.20 Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2022-2025 Lihthankemenetlus. Lepingu periood 4 aastat. Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.21 Aafrika ranna puittasapindade taastamine Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 08.04.2022 - 15.06.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.22 Haapsalu Kuursaali välisfassaadi osaline taastamine Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 14.04.2022 - 17.06.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.23 Vasikaholmi ranna tehnorajatiste ehitus Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 14.04.2022 - 31.05.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.24 Ungru tee elamukvartali teede ehitus Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood 01.08.2022 - 31.12.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.25 Lasteaed Päikesejänku küttesüsteemi remont Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 01.07.2022 - 31.08.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.26 Asuküla raamatukogu / seltsimaja tarbevee sisendite rekonstrueerimine Alla lihthanke piirmääraga hange. Lepingu periood 01.07.2022 - 31.08.2022 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.27 Vasikaholmi ranna ujumissildade rajamine Lihthange. Lepingu periood 01.05.2022 - 30.06.2022. Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.28 Pusku sadama ujumisala korrastamine Lihthange. Lepingu periood 15.05.2022 - 15.08.2022. Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.28 Panga küla rulapargi rajamine Lihthange. Lepingu periood 01.06.2022 - 15.08.2022. Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.29 Haapsalu linna teede ja tänavate puhastus 2022 Lihthange 13.04.2022 Aivar Sein Linna eelarve
1.30 Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine Lihthange 13.05.2022 Aivar Sein „Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine (II etapp) ja Haapsalu Linna Algkooli hoone renoveerimine" nr 2014-2020.1.04.18-0140 + linna eelarve
1.31 Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2022 Lihthange, ehitustööd 23.05.2022 Aivar Sein Linnaeelarve
1.32 Haapsalu linna tänavate löökaukude parandamine 2022 Lihthange. Teenus. Lepingu eeldatav sõlmimine 23.05.2022 Aivar Sein Linnaeelarve
1.33 Haapsalu linna kruuskattega teede remont Lihthange, ehitustööd. Lepingu eeldatav sõlmine 6.06.2022 Aivar Sein Linnaeelarve
1.34 Jaama oja kalade rändetee parandamiseks suudmeala setetest puhastamine Avatud hankemenetlus. Ehitustööd. Lepingu eeldatav sõlmimine 4.07.2022 Aivar Sein Linnaeelarve + PRIA kalanduse programm
1.35 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2022-2025 Avatud hankemenetlus. Teenus. Lepingu eeldatav sõlmimine 1.09.2022 Aivar Sein Linnaeelarve
1.36 Kaluri ja Holmi tänava ristmiku sademeveekanalisatsiooni rajamine Lihthange. Ehitustööd. Lepingu eeldatav sõlmimine 18.07.2022 Aivar Sein linnaeelarve
1.37 Haapsalu Linna Algkooli sanitaarruumide aksessuaaride ostmine Alla lihthanke piirmäära hange. Asjad. Lepingu eeldatav sõlmimine 1.07.2022 Aivar Sein „Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine (II etapp) ja Haapsalu Linna Algkooli hoone renoveerimine" nr 2014-2020.1.04.18-0140 + linna eelarve
1.38 Ridala Põhikooli õuesõppeklassi ehitustööd Alla lihthanke piirmäära hange. Ehitustööd. Lepingu eeldatav sõlmimine 2.05.2022 Aivar Sein Linnaeelarve + HTM-i programm
1.39 Võrguhaldus teenus Lihthange. Lepingu eeldatav sõlmimine juuli 2022 Erko Kalev Linnaeelarve