Haapsalu Linnavalitsuse 2020.a hankeplaan

Jrk Hanke nimetus Hankemenetluse liik, hankelepingu sõlmimise soovitav tähtaeg Vastutav isik Finantseerimine, märkused
1.  Ehitus- ja linnakeskkonnaosakond      
1.1 Haapsalu Põhikoolile interaktiivsete ekraanide ostmine Avatud menetlus. Läbiviidud. Lepingu sõlmimine 5.05.2020 Aivar Sein LV eelarve
1.2. Haapsalu Põhikoolile sisustuse ostmine (mööbel, seadmed, inventar) Hange üle rahvusvahelise piirmäära. Lepingu sõlmimine 19.05.2020 Aivar Sein LV eelarve
1.3 Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide ostmine Lihthange. Lepingu sõlmimine 8.06.2020. Aivar Sein LV eelarve
1.4  Haapsalu Põhikooli infograafika paigaldamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepingu sõlmimine 16.06.2020. Aivar Sein LV eelarve
1.5. Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valguse seadmete tarne ja paigaldus Lihthange. Lepingu sõlmimine 13.08.2020. Aivar Sein LV eelarve
1.6. Haapsalu Linna Algkooli ehitustööd Avatud hankemenetlus. Lepingu sõlmimise eeldatav aeg 15.12.2020 Aivar Sein LV eelarve, EL struktuurifondid
1.7. Haapsalu Muusikakooli ümberehitustööd Avatud menetlus. Läbiviidud. Lepingu sõlmimine 31.03.2020 Aivar Sein LV eelarve
1.8. Haapsalu Linna Algkooli ehitustööde omanikujärelevalve Lihthange. Lepingu eeldatav sõlmimine 15.12.2020. Aivar Sein LV eelarve, EL struktuurifondid
1.9. Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus. Lepinguperiood 06.02.2020 - 06.09.2020. Sirli Vaksmann 20 % linnaeelarve, 80 % MKM toetus (Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus) 
1.10. Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 22.04.2020 - 22.09.2020. Sirli Vaksmann 20 % linnaeelarve, 80 % MKM toetus (Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus) 
1.11 Haapsalu linna Raudteetammi tee sademevee väljalasu automaatse varjasüsteemi rajamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 30.06.2020 - 30.11.2020 Sirli Vaksmann 85 % EU Interreg Baltic Sea Region projektist "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal" (NOAH), 15 % linnaeelarve
1.12. Haapsalu Sadama ja Holmi ning Vee ja Vaba tänavate vaheliste ala ehitusprojektide koostamine" Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 06.07.2020 - 15.11.2020 Sirli Vaksmann Kaasav eelarve
1.13. Haudejaama tee kõnnitee rajamine, etapp 1 Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 18.09.2020 - 31.10.2020 Sirli Vaksmann Ühinemistoetus
1.14. Haapsalu Staadioni tänava kõnnitee rekonstrueerimine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 27.08.2020 - 27.09.2020 Sirli Vaksmann Linnaeelarve
1.15. Metsa tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 03.09.2020 - 03.10.2020 Sirli Vaksmann Linnaeelarve
1.16. Haapsalu Posti tänava maastikuarhitektuurse eskiisi koostamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 27.10.2020 - 16.11.2020 Sirli Vaksmann Linnaeelarve
1.17. Haapsalu F. J. Wiedemanni tn 4 kinnistu esise katendi korrastamine Alla lihthanke piirmäära hange. Lepinguperiood 27.10.2020 - 31.12.2020 Sirli Vaksmann Katuseraha, Keskerakond, Haapsalu Noorte Huvikeskuse toetuseks
1.18. Haapsalu Tamme ja Metsa tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp Avatud hankemenetlus. Lepingu eeldatav sõlmimine 15.12.2020 Sirli Vaksmann Rahandusministeeriumi toetus (COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks)
1.19 Haapsalu Linnavara kindlustamine 2020 -2021 Lihthange. Teenus. Lepingu periood 01.07.2020 - 31.12.2021 Madis Raudsepp Linnaeelarve
1.20 Mäevalla koguduse hoone renoveerimine Lihthange. Ehitustööd. Lepingu sõlmimine augustis. Madis Raudsepp Riigikantselei toetus