EHITISREGISTRI ANDMETE KORRASTAMINE

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, mida saab tuvastada ortofotode alusel. Ortofotode abil avastatud, kuid ehitisregistrisse kandmata hooneid on kohustatud kontrollima kohalik omavalitsus.

Paljud linnas asuvad ehitised ehitisregistrisse kandmata või esinevad vead ehitiste andmetes. 

Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud enne 22. juulit 1995, võib kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele. Omanikul on kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris ja registrikande puudumisel kanda ehitis ehitisregistrisse.

Pärast 22. juulit 1995 ja enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitise seadustamisel peab ehitis vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele, samuti detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitisi saab mõningatel juhtudel ehitisregistrisse kanda ka olemasolevate ortofotode alusel minimaalsete andmetega, kuid alati ei ole see ilma lisainformatsioonita võimalik teha.

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga ehitise kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis ehitiste ja kinnistuga seotud, ning pöörduda seejärel Haapsalu Linnavalitsuse ehitus- ja linnakeskkonna ametnike poole:

Tõnu Tammesalu -  tonu.tammesalu(ätt)haapsalulv.ee, kontakttelefon 472 5349, 566 55909
Aivar Sein - aivar.sein(ätt)haapsalulv.ee, kontakttelefon 472 5351, 5229962

Üheskoos leiame parima võimaliku mooduse puuduvate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks.