Teenuse üldandmed

1.04.20

Kirjeldus

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse. Avalduse esitamisel  lepitakse koheselt kokku abielu registreerimise kuupäev ja kellaaeg.

Avalduse täitmisel otsustavad abielluda soovijad, missugust perekonnanime hakkavad nad kandma pärast abielu sõlmimist. Tulevased abikaasad võivad säilitada oma senise perekonnanime. Ühiseks perekonnanimeks võib võtta ükskõik kumba abikaasa senikantud perekonnanime, üks abiellujatest võib lisada sidekriipsuga oma senikantud perekonnanimele abikaasa perekonnanime

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. 

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. 

Riigilõiv

30 eurot

Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:

SWEDPANGAS nr. EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

SEB PANGAS nr. EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Danske Bank nr EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

Luminor Bank nr EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000079 selgitus: abielukande tegemine  

Haapsalu Linnavalitsuse Perekonnaseisuametis piduliku abielutseremoonia eest tuleb tasuda  linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse hind.

  • Abielu sõlmimise pidulik korraldamine ametiruumides asukohaga Lossi tn 4,  Uuemõisa:
    Esmaspäev - Neljapäev            30 eurot;
    Reede                                        60 eurot;
    nädalavahetus ja riigipüha       100 eurot.
  • Abielu sõlmimise pidulik korraldamine ametiruumidest väljas 200 eurot;
  • Abielu sõlmimise pidulik korraldamine väljaspool Haapsalu linna Lääne maakonnas  500 eurot.
  • Abielu sõlmimise pidulik korraldamine väljaspool Lääne maakonda maakonnas 600 eurot.

 

Teenuste eest tasuda Haapsalu Linnavalitsus a/a EE241010602002431007
(selgitusse lisada: tellija nimi ja piduliku abielu sõlmimise kuupäev)

Võimalik on tellida abielu pidulik kombetalitus väljaspool Perekonnaseisuameti ruume. 

Õigusaktid

·         Perekonna seadus

·         Perekonnaseisutoimingute seadus

·         Rahvastikuregistriseadus

Vastutaja

·         Ethel Suurküla, tel 472 5671, 472 5318 , e-post ethel.suurkula(at)haapsalulv.ee

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Lossi tn 4, Uuemõisa alevik, Haapsalu 90401 (sissepääs Uuemõisa lossi peauksest)

Vastuvõtuajad:  E-N 9.00-12.00 ja 14.00-16.30, R 9.30-12.00

Vajaminevad dokumendid

·         avaldajate isikut tõendavad dokumendid;

·         mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse); 

·         teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris); 

·         kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 

·         välisriigis elaval abiellujal abieluvõimetõend;

·         abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlkimisele ei kuulu vene- ja inglisekeelsed perekonnaseisudokumendid. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti
 
Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi. Tõend kaotab kehtivuse, kui abielu ei sõlmita tõendi väljastamisest arvates kuue kuu jooksul. Kui tõendis on märgitud lühem kehtivusaeg, lähtutakse sellest. Tõend peab kehtima abielu sõlmimise ajal. Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Viide

Abielu registreerimise avaldus

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU