Energiatoetuse esitamine SPOKUS

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 (so. 563 eurot) ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3 (so. 337,80 eurot).

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Kui kaugkütte hind ei ole kasvanud 2021. a jaanuariga võrreldes või see jääb alla 78 euro/MWh (käibemaksuga), siis kaugkütte hüvitamiseks toetust ei maksta. 

Konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnad Haapsalu linnas on alljärgnevad:

KOV Ettevõte Võrgupiirkond Võrgupiirkond ja e/v 31.01.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022
Haapsalu linn Utilitas Eesti AS Haapsalu vp Haapsalu vp (Utilitas Eesti AS) 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79
Haapsalu linn Nevel Eesti OÜ Uuemõisa vp Uuemõisa vp (Nevel Eesti OÜ) 61,27 61,27 61,27 61,27 61,27 61,27

Taotlus menetletakse 35 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

Küsimuste korral palume pöörduda sotsiaalosakonna poole:

 

Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Taotlustega tutvumiseks vaata infot siit

Võimalus esitada  

 

Taotlemine pabervormil