E-taotlus puude raieks

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne telefoni number!
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne meiliaadress!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Seotud kinnistud

3. Taotluse saatmine

Taotleja kinnitab, et on lugenud Puude raie korda Haapsalu linnas ja täidab nimetatud korras sätestatud tingimusi. Taotleb tänavate sulgemise loa, kui puu(de) langetamine toimub tänavaäärsetel aladel. Taotleb Muinsuskaitse loa, kui raie toimub Mälestistel, Mälestiste kaitsevööndis või Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal. Taotleb kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku, kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil või on looduskaitse all. Esitab KÜ üldkoosoleku protokolli likvideeritava(te) puu(de) kohta, kui on tegemist 5 või enam korteriga KÜ-ga.

See väli on kohustuslik.