Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tallinna mnt 57, Haapsalu linn)

29.01.24

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 57 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimusi taotletakse olemasoleva elamu laiendusprojekti koostamiseks üle 33%-i hoone mahust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 30.01.2024 – 12.02.2024.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 12.02.2024 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Asendiskeem;
Elamu vaated;
Elamu 3d vaated

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Uus-Sadama tn 35, Uus-Sadama tn 43 ja Uus-Sadama tn 45, Haapsalu linn)

12.01.24

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlused detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Uus-Sadama tn 35, Uus-Sadama tn 43 ja Uus-Sadama tn 45 kinnistutele.

Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõud on avalikustatud ajavahemikul 13.01.2024-27.01.2024.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse antud kinnistute osas Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringuga määratud kruntide hoonete kõrguste tingimusi, samuti arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõude kohta, palume seda teha hiljemalt 27.01.2024  e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekti asendaja  Riina Nedzelskiene, e-post riina.nedzelskiene@haapsalulv.ee.

Lisadokumendid:
Uus-Sadama tn 35 projekteerimistingimuste eelnõu
Uus-Sadama tn 35 projekteerimistingimused
Uus-Sadama tn 35 eskiislahendus
Uus-Sadama tn 35 skeem

Uus-Sadama tn 43 projekteerimistingimuste eelnõu
Uus-Sadama tn 43 projekteerimistingimused
Uus-Sadama tn 43 eskiislahendus
Uus-Sadama tn 43 skeem
Uus-Sadama tn 43 ajalooline foto

Uus-Sadama tn 45 projekteerimistingimuste eelnõu
Uus-Sadama tn 45 projekteerimistingimused
Uus-Sadama tn 45 eskiislahendus
Uus-Sadama tn 45 skeem

Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringu põhijoonis
Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringu seletuskiri

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Uus-Sadama tn 18, Haapsalu linn)

9.01.24

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Uus-Sadama tn 18 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimusi taotletakse kinnistule uue abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 11.01.2024 – 22.01.2024.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 22.01.2024 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Abihoone asendiplaan;
Abihoone eskiis.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Koidu tn 5, Haapsalu linn)

8.12.23

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlus üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimiseks üle 33% projekteerimistingimuste saamiseks Koidu tn 5 kinnistule, Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 9.12.2023-23.12.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.12.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekti asendaja Riina Nedzelskiene, telefon 5258025, e-post riina.nedzelskiene@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Koidu tn 5 hoone asendiskeem

Koidu tn 5 plaan 1

Koidu tn 5 plaan 2

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus (Lõokese tn 26, Haapsalu linn)

1.12.23

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Lõokese tn 26 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus toodud Lõokese tn 26 krundi hoonestusala tingimusi ja arhitektuurseid ning ehituslikke tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 4.12.2023 – 14.12.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 14.12.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Hoonestusala skeem;
Detailplaneeringu põhijoonis;
Detailplaneeringu seletuskiri.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tallinna mnt 79, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)

24.11.23

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 79 kinnistule Uuemõisa alevikus Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise peamine eesmärk on täpsustada detailplaneeringus toodud  liikluskorralduse põhimõtteid Tallinna mnt 79 kinnistule juurdepääsu lahenduse osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 27.11.2023 – 7.12.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 7.12.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Hoone eskiis;

Liikluskorralduse skeem;

Detailplaneeringu põhijoonis;

Detailplaneeringu seletuskiri.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Taime tn 14, Haapsalu linn)

6.11.23

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlus üksikelamu ehitamiseks projekteerimistingimuste saamiseks Taime tn 14 kinnistule, Paralepa, Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 7.11.2023-21.11.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 21.11.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 472 5351, e-post aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Taime tn 14 hoone asendiskeem

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus (Õhtu kallas 17a, Haapsalu linn)

27.10.23

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Õhtu kallas 17a kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on muuta detailplaneeringuga määratud krundi hoonestusala tingimusi ning projekteeritava eluhoone kõrgust seadusega lubatud piires.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 29.10.2023 – 8.11.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 8.11.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Hoone eskiis;

Detailplaneeringu põhijoonis;

Detailplaneeringu seletuskiri.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Suur-Mere 18, Haapsalu linn)

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Suur-Mere 18 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse antud kinnistu osas Suur-Mere 18 detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke ning hoonestusala tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 05.10.2023-19.10.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 19.10.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekti asendaja Riina Nedzelskiene, telefon 5258025, e-post riina.nedzelskiene@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Suur-Mere 18 eskiis 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Uus-Sadama tn 33, Uus-Sadama tn 37, Uus-Sadama tn 39, Uus-Sadama tn 41 Haapsalu linn)

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlused detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Uus-Sadama tn 33,  Uus-Sadama tn 37, Uus-Sadama tn 39, Uus-Sadama tn 41 kinnistutele.

Projekteerimistingimuste eelnõud on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 26.09.2023 - 10.10.2023.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse antud kinnistute osas Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringuga määratud kruntide kasutamise sihtotstarvete ning hoonete kõrguste tingimusi, samuti arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõude kohta, palume seda teha hiljemalt 10.10.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekt asetäitja Riina Nedzelskiene, e-post riina.nedzelskiene@haapsalulv.ee.

Lisadokumendid:

Uus-Sadama tn 33 materjalid

Uus-Sadama tn 37 materjalid

Uus-Sadama tn 39 materjalid

Uus-Sadama tn 41 materjalid

Uus-Sadama tn 25 materjalid

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Lihula mnt 24, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Lihula mnt 24 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on kinnistule uue laohoone püstitamine.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 27.08.2023 – 06.09.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 06.09.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Kinnistu hoonestusala skeem

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Männi tn 16, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Männi 16 kinnistule Haapsalu linnas üksikelamu projekteerimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 07.08.2023 - 23.08.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.08.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekti asendaja Riina Nedzelskiene, telefon 5258025, e-post riina.nedzelskiene@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu
Männi 16 hoone eskiislahendus

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kiltsi tee ja Ranna tee vaheline ühendustee

19.07.23

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kiltsi tee ja Ranna tee vahelise ühendustee projekteerimiseks ja rajamiseks.

Ühendustee on funktsionaalselt seotud Turba-Risti-Haapsalu-Rohuküla raudtee rajamisega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 21.07.2023 – 03.08.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 03.08.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Ühendustee asukoha eskiis

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Lossiplats 2, Haapsalu linn)

18.07.23

Haapsalu Linnavalitsus taotleb projekteerimistingimusi Lossiplats 2 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on kinnistule uue linnavalitsuse hoone püstitamine.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 12.07.2023 – 25.07.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 25.07.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Lossiplats 2;

Projekteerimistingimuste eelnõu Lossiplats 2;

Lossiplats 2 hoone eskiis

Muinsuskaitse eritingimused

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kalevi tn 13, Haapsalu linn)

30.06.23

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kalevi tn 13 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on kinnistule uue üksikelamu püstitamine.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud linna kodulehel ajavahemikul 30.06.2023 – 10.07.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 10.07.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

 

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Kalevi tn 13;

Projekteerimistingimuste eelnõu Kalevi tn 13;

Kalevi tn 13 asendiplaani eskiis

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Saue tn 9a, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Saue tn 9//9a kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on olemasoleva hoovielamu restaureerimine ja laiendamine üle 33%-i esialgsest mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 26.05.2023 – 9.06.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 9.06.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Saue tn 9a;
Projekteerimistingimuste eelnõu Saue tn 9a;
Saue tn 9a eskiis

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Sadama tn 39, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Sadama tn 39 kinnistule Haapsalu linnas. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on kinnistul asuvad olemasolevad abihooned lammutada ja püstitada krundile uus üksikelamu ning seda teenindavad ehitised.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 19.05.2023 – 30.05.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 30.05.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351,
e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:
Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Sadama tn 39;
Projekteerimistingimuste eelnõu Sadama tn 39;
Sadama tn 39 eskiisjoonised

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Rüütli tn 8, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Rüütli tn 8 kinnistule Haapsalu linnas. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on olemasoleva üksikelamu restaureerimine ja laiendamine üle 33%-i esialgsest mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 21.04.2023 – 30.04.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 30.04.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Rüütli tn 8;

Projekteerimistingimuste eelnõu Rüütli tn 8;

Restaureeritava üksikelamu eskiis

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine ja eelnõu tutvustamine (Tallinna mnt 70, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn).

Haapsalu Linnavalitsus algatas 29.03.2023 korraldusega nr 321 Tallinna mnt 70 kinnistule projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimusi taotletakse uue kaubandushoone ja seda teenindavate rajatiste projekteerimiseks ja püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 3.04.2023 – 17.04.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 17.04.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisad:

Linnavalitsuse avatud menetluse algatamise korraldus;

Projekteerimistingimuste eelnõu Tallinna mnt 70;

Kavandatava kaubandushoone asendiplaaniline ja mahuline eskiis

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Kalda tn 14b, Haapsalu)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kalda tn 14b kinnistule Haapsalu linnas. Projekteerimistingimusi taotletakse hoonestamata kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks ja püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 13.03.2023 – 24.03.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 24.03.203 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisad:

Projekteerimistingimuste eelnõu Kalda tn 14b;

Projekteerimistingimused Kalda tn 14b;

Kavandatava üksikelamu eskiis

Kastani tänava ja Lihula mnt liiklussõlme ühendusteede projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Ehitisregistri kaudu on esitatud linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus Haapsalu-Saunja raudtee projektiga kavandatava Kastani peatuse ja parkla ning Lihula maantee liiklussõlme ja Kastani tänavaga ühendust tagava teedevõrgustiku (sõiduteed ning jalgratta- ja jalgteed) ehitusprojekti koostamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 09.03.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info:

aselinnapea Helen Rammu, 5291959, e-post helen.rammu@haapsalulv.ee;

SA Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu, 5112899, rein.riisalu@taltech.ee.

Lisadokumendid:
Linnavalitsuse eelnõu
Projekteerimistingimused
Liikumisteede võimaliku lahenduse skeem

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Lõokese tn 2, 4, 6 8, Haapsalu linn)

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlused detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Lõokese tn 2, 4, 6 ja 8 kinnistutele Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse antud kinnistute osas Ungru tee elamukvartali detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke ning hoonestusala tingimusi. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on kõrvuti asuvatele kruntidele planeeritud ühise tulemüüriga kaksikelamu püstitamine. Projekteerimistingimuste alusel lubatakse antud kinnistutele püstitada omaette paiknev üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 20.02.2023-06.03.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 06.03.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: aselinnapea Helen Rammu, telefon 5291959, e-post helen.rammu@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Lõokese tn 2 linnavalitsuse eelnõu

Lõokese tn 2 projekteerimistingimused

Lõokese tn 4 linnavalitsuse eelnõu

Lõokese tn 4 projekteerimistingimused

Lõokese tn 6 linnavalitsuse eelnõu

Lõokese tn 6 projekteerimistingimused

Lõokese tn 8 linnavalitsuse eelnõu

Lõokese tn 8 projekteerimistingimused

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Tehnika tn 24//26//28 kinnistule Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimusi taotletakse kinnistule uue laohoone ja väravahoone projekteerimiseks ja püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 19.01.2023-29.01.2023.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 29.01.2023 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: planeeringuspetsialist Mikk Mutso. Telefon 514 5315, e-post: mikk.mutso@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

 

Uuemõisa raudteepeatust teenindavate rajatiste projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Uuemõisa raudteepeatust teenindavate rajatiste (raudteepeatuse parkla ning parklat ooteplatvormiga ühendava jalg- ja jalgrattatee) ehitusprojekti koostamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.01.2023 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekt Maarja Toomemäe, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee.

Lisadokumendid:
Linnavalitsuse eelnõu
Projekteerimistingimused
Käsitletava ala eskiislahendus

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Uus-Sadama tn 27 ja Uus-Sadama tn 29, Haapsalu linn)

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlused detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Uus-Sadama tn 27 ja Uus-Sadama tn 29 kinnistutele.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse antud kinnistute osas Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringuga määratud kruntide kasutamise sihtotstarvete ning hoonete kõrguste tingimusi, samuti arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõude kohta, palume seda teha hiljemalt 22.12.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekt Maarja Toomemäe, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee.

 

Lisadokumendid:
Uus-Sadama tn 27 projekteerimistingimuste eelnõu
Uus-Sadama tn 27 projekteerimistingimused
Uus-Sadama tn 27 eskiislahendus

Uus-Sadama tn 29 projekteerimistingimuste eelnõu
Uus-Sadama tn 29 projekteerimistingimused
Uus-Sadama tn 29 eskiislahendus

Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringu põhijoonis
Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringu seletuskiri

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Terase tn 2, Paralepa alevik)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Terase tn 2 kinnistule Paralepa alevikus. Projekteerimistingimusi taotletakse kinnistule uue abihoone projekteerimiseks ja püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 31.10.2022-9.11.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 9.11.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisad:

Projekteerimistingimuste eelnõu Terase tn 2

Projekteerimistingimused Terase tn 2

Abihoone eskiis

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Promenaadi tn 20, Haapsalu linn)

Ehitisregistri kaudu on Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Promenaadi tn 20 kinnistule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Promenaadi tn 20 krundi detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Kehtiva detailplaneeringu järgselt on hoonele lubatud kavandada viilkatus katusekaldega 30°-45°. Projekteerimistingimustega suurendatakse lubatud katusekalde vahemikku – lubatud vahemikuks määratakse 25°-45°. Muus osas detailplaneeringuga määratud krundi ehitusõigust ja hoonestustingimusi ei muudeta. Haapsalu Linnavalitsuse hinnangul ei too projekteerimistingimustega antav täpsustus kaasa kehtestatud detailplaneeringu olemuslikku muutmist ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 08.11.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info:
linnaarhitekt Maarja Toomemäe,
telefon 5870 9088,
e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiislahendus
Promenaadi 20 detailplaneeringu põhijoonis
Seletuskiri

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustamine Mere tee 13, Nõmme küla, Haapsalu linn.

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Mere tee 13 kinnistule Nõmme külas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Mere tee 13 kinnistu hoonestusala tingimusi, hoonete kõrgust ja katusekallet.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 17.10.2022 – 26.10.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 26.10.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimused
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis
Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri
Hoonestusala muudatuse skeem
Kavandatava hoone  eskiis

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Kaluri tn 16, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kaluri tn 16  kinnistule. Projekteerimistingimused on koostatud Kaluri tn 16 kinnistule üksikelamu ja varikatuse ehitusprojekti koostamiseks. Olemasolevad hooned on kavas lammutada.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 31.10.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: linnaarhitekt Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Pojekteerimistingimused
Eskiislahendus

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustamine Opmani tee 1 Rohuküla.

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Opmani tee 1 kinnistule Rohukülas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Opmani tee 1 ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise (puurkaevu) asukohta.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 26.09.2022 – 5.10.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 5.10.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info:
ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimused
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis
Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri
Puurkaevu asukoha skeem

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Sireli tn 3, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud projekteerimistingimuste taotlus Sireli tn 3 kinnistul asuva üksikelamu ümberehitus- ja laiendusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 19.09.2022-03.10.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 03.10.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimused

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustamine Mere tee 3, Nõmme küla

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Mere tee 3 kinnistule Nõmme külas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Mere tee 3 krundi osas hoonestusala tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 29.08.2022 – 9.09.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 9.09.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteerimistingimused
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis
Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri
Hoonestusala muutmise skeem

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Rohu, Jõõdre küla)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Rohu kinnistule Jõõdre külas. Projekteerimistingimusi taotletakse kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 29.08.2022-8.09.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 8.09.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein. Telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Rohu kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu
Rohu kinnistu projekteerimistingimused
Kinnistu hoonestusala skeem

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Mustika tn 7, Paralepa alevik)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Mustika tn 7 kinnistule. Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 08.08.2022-22.08.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 22.08.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe. Telefon 4725316, e-post: maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisa:
Mustika tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu
Mustika tn projekteerimistingimused
Kavandatava hoone asendiplaan ja vaated

 

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Tallinna mnt 20, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 20 kinnistule. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on projekteerida kinnistule uus elamu ja abihoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 29.06.2022-18.07.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 18.07.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiislahendus

Projekteerimistingimuste esitamine

Ehitisregistris aadressil : https://www.ehr.ee/app/esileht?1 asub keskkond, kus saab esitada taotlusi ja dokumente (s.h projketeerimistingimuste taotlused) elektroonselt.

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine F. R. Kreutzwaldi tn 11, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks F. R. Kreutzwaldi tn 11 kinnistule. Projekteerimistingimused on koostatud kinnistul asuva olemasoleva tööstushoone rekonstrueerimis- ja laiendusprojekti koostamiseks. Olemasolevat tööstushoonet soovitakse ümber ehitada korterelamuks, lisaks soovitakse krundile ehitada väiksemahuline abihoone.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 12.07.2022 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiislahendus

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Lihula mnt 17a, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Lihula mnt 17a kinnistule.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on Haapsalu alajaama rekonstrueerimine, uue 110 kV pingega jaotla paigaldamine ja uue alajaama juhtimishoone projekteerimine ja püstitamine.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 16.05.2022 – 30.05.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 30.05.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:

1. Projekteerimistingimuste eelnõu Lihula mnt 17a;
2. Lihula mnt 17a asendiplaaniline eskiis.

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustamine Sadama tn 26, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Sadama tn 26 kinnistule.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sadama tn 26 krundi osas:

  • hoonestusala tingimusi;
  • krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu;
  • suurendatakse detailplaneeringuga määratud korterite arvu kolme korteri võrra;
  • arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi kolmanda korruse projekteerimise osas.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 11.05.2022 – 24.05.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 24.05.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis

Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri

Sadama 26 korterelamu eskiis

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Saue tn 9//9a, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Saue 9//9a kinnistule.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on korrastada kinnistul asuvad ajaloolised hooned, taastada nende ajalooline välimus, lisada neile väikesemahulisi juurdeehitusi ja püstitada kinnistu lõunaossa uus kõrvalhoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 29.04.2022 – 13.05.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 13.05.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:

1. Projekteerimistingimuste eelnõu Saue tn 9//9a.

2. Saue tn 9//9a hoonete mahuline eskiis.

3. Saue tn 9//9a eskiisi seletuskiri.

Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Tallinna mnt 55a, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 55a kinnistule. Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 28.03.2022-11.04.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 11.04.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe. Telefon 4725316, e-post: maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisa:

Tallinna mnt 55a projekteerimistingimuste eelnõu

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Masti tn 7, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus on ehitisregistri kaudu algatanud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Masti tn 7 kinnistule.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Masti tn 7 krundi detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse tingimusi hoonete kõrguse osas.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 7.03.2022 – 17.03.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 17.03.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis
Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Kuldnoka tn 2, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Kuldnoka tn 2 kinnistule.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kuldnoka tn 2 kinnistul Ungru tee elamukvartali detailplaneeringuga määratud lubatud katusekalde vahemikku.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 07.03.2022-21.03.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 21.03.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe. Telefon 4725316, e-post: maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis

Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri

Kuldnoka tn 2 eskiis

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Sauna tee 6, Herjava küla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Sauna tee 6 kinnistule.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sauna tee 6 krundi detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 14.02.2022 – 23.02.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 23.02.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 4725351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis

Sauna tee 6 hoonestusala muutmise ettepanek

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Roosi tee 2, Tanska küla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Roosi tee 2 kinnistule üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Roosi tee 2 krundi detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 28.12.2021-11.01.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 11.01.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee.

 

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis

Roosi tee 2 hoonestusala muutmise ettepanek

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Posti tn 41, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsusele on ehitisregistri kaudu esitatud taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Posti tn 41 kinnistule büroohoone projekteerimiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Posti tn 41 krundi detailplaneeringuga määratud heakorra ja liikluskorralduslikke tingimusi. Seoses Posti tänava ning Posti tn 41, 41a ning Tallinna mnt 1 esise parkla rekonstrueerimisprojektidega muutub parkimiskorraldus Posti tänaval ning Tallinna mnt 1 kinnistul. Projekteerimistingimustega kinnitatakse, et seoses antud muudatustega säilib Posti tn 41 kinnistul võimalus kasutada avalikuks kasutamiseks mõeldud parkimiskohti ning detailplaneeringus ette nähtud parkimisvõimalus on tagatud ja ehitusõigus täies mahus realiseeritav.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 20.12.2021-03.01.2022.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 03.01.2022 e-postile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee.

 

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused

Posti tn 41, 41a ja Tallinna mnt 1/Posti tn 43 kruntide ja lähiala detailplaneeringu põhijoonis

 

Jaani tn 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Jaani tn 4 kinnistule. Projekteerimistingimused on koostatud Jaani tn 4 kinnistul asuva olemasoleva ärikeskuse laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Kavandatud hoone kasutamise otstarbed on kolme või enama korteriga elamu ning muu kaubandushoone. Jaani tn 4 hoone pärineb 1990. aastatest ja ei ole Haapsalu vanalinnale omase mahu ega kõrgusega. Kavandatav hoone kõrgus ning arhitektuurne lahendus arvestab piirkonna ehitustraditsioonidega ja ümbritseva linnaruumiga. Hoone eskiisprojekti on koostanud projekteerimisettevõte Sirkel & Mall OÜ.

Projekteerimistingimuste eelnõu on saanud Muinsuskaitseameti heakskiidu, kuid Muinsuskaitseameti hinnangul vajab eskiislahendus edasitöötamist ja korrigeerimist vastavalt projekteerimistingimuste eelnõule. Uuendatud eskiis kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 21.10.2021 e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Selgitused ja täiendav info: arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

  1. Projekteerimistingimuste eelnõu
  2. Eskiislahendus

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Kalda tn 46, Haapsalu

 

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Kalda tn 46 kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kalda tn 46 krundi detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi, mille sisuks on kinnistule kavandatava hoone lubatud katusekalde vahemiku suurendamine võrreldes detailplaneeringus määratud vahemikuga ning kõrghaljastuse likvideerimise tingimuste täpsustamine.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 04.05.2021-18.05.2021.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 18.05.2021 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post: maarja.toomemae@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Kalda tn 46, Haapsalu linn) 

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 

Kalda tn 40 detailplaneering

Kalda tn 46 eskiis

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Holmi kallas 18, Haapsalu

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Holmi kallas 18 kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Holmi kallas 18 krundi detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi, mille sisuks on kinnistule kavandatava hoone lubatud katusekalde suurendamine võrreldes detailplaneeringus määratud vahemikuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 01.05.2021-15.05.2021.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 15.05.2021 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe, telefon 4725316, e-post: maarja.toomemae@haapsalulv.ee

 

Lisadokumendid:

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Holmi kallas 18, Haapsalu linn) 

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 

Holmi kallas 18 detailplaneering

Holmi kallas 18 eskiis

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Suur-Liiva tn 25, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Suur-Liiva tn 25 kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Suur-Liiva tn 25 krundi ehituslikke tingimusi, mille sisuks on kinnistule kavandatavate hoonete ehitisealuse pinna suurendamine kuni 10% detailplaneeringuga määratust.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 12.01.2021 – 26.01.2021.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 26.01.2021 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:
LV korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Kehtiv detailplaneering;
Hoonete eskiis on vaadeldav järgmise lingi kaudu: Suure-Liiva tänav 25 hoonete eskiis

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Õpetaja tn 6a, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Õpetaja tn 6a kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Õpetaja tn 6a krundi hoonestusala tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 29.12.2020 – 8.01.2021.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 8.01.2021 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Holmi kallas 16a, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Holmi kallas 16a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Holmi kallas 16a krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 10.09.2020 -21.09.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 21.09.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

LV korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;

Projekteeritava hoone eskiis;

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Tehnika tn 1, Uuemõisa alevik, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Tehnika tn 1 kinnistule laohoone ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Tehnika tn 1 krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 4.09.2020 -14.09.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 14.09.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

LV korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;
Projekteeritava hoone eskiis;

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Koidu tee 8, Rohuküla, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Koidu tee 8 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Koidu tee 8 krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 22.07.2020 -3.08.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 3.08.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

LV korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;

Koidu tee 8 hoonestusala muutmise ettepanek;

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Raudtee tn 16c, Haapsalu .

6.07.20

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Raudtee tn 16c kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Raudtee tn 16c krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 7.07.2020 -20.07.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 20.07.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Eelnõu

Projekteerimistingimused

Põhijoonis

Eskiis

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

Joonis 5

Joonis 6

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Metsa tn 61.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Metsa tn 61 kinnistule ridaelamu ehitusprojekti koostamiseks.  

Projekteerimistingimustega ei muudeta Metsa tn 61 kinnistul kehtivat  ehitusõigust,  vaid täpsustatakse hoonestusala asukohta, mida nihutatakse mitte rohkem kui 10 % ulatuses planeeritud lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks linna kodulehel välja pandud ajavahemikul 14.-28. 05.2020. Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 28.05.2020 aadressile Posti tn 34 või e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefonil 47 25 316 või e-postile anu.joost@haapsalulv.ee.

Eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan

Põhijoonis

Eskiislahendus

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Lehise tn 4.

30.04.20

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Lehise tn 4 kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti

Projekteerimistingimustega ei muudeta Lehise tn 4 kinnistul kehtivat ehitusõigust,  vaid täpsustatakse hoonestusala asukohta, mida nihutatakse mitte rohkem kui 10 % ulatuses planeeritud lahendusest.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 15.05.2020 aadressile Posti tn 34 või e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefonil 47 25 316 või e-postile anu.joost@haapsalulv.ee.

Eelnõu

Prjoketeerimsitingimused

Asendiskeem

Põhijoonis

Eskiisettepanek

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Roosi tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Roosi tn 2 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.   

Kinnistul kehtib Ridala Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 44 kehtestatud Paralepa alevikus Männiku tee, Kiltsi tee, Lille tänava ja magistraalkraavi vahelise ala detailplaneering. Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p1 kohaselt võib kohalik omavalitsus ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks anda detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu koostamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimustega ei muudeta detailplaneeringuga kinnistule määratud ehitusõigust, vaid täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi ja hoonestusala asukohta.

Projekteerimistingimustega nihutatakse hoonestusala kaugust 1,7m võrra Roosi tänava idapoolset piirist Rohuküla mnt poolse piiri poole. Hoonestusala suurendatakse Roosi tänava põhjapoolse piiri poole 1m võrra (5m asemele 4m) ja 1,7m võrra Roosi tn 4 piiri poole, nii et piirini jääb 8,3m. Hoonestusala nihutamise ja suurendamisega ei rikuta naaberkinnistute õigusi, tuleohutuskujasid, ei halvenda tänavate kasutust.

Hoonestusala suureneb 50m2 võrra, mis on alla 10% planeeritud hoonestusalast.

Ettepanekuid ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste eelnõu kohta, saab esitada hiljemalt 15.04.2020 aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Eelnõu "Detailplaneeringut täpsusta/documents/377464/27222126/EELN%C3%95U+Detailplaneeringut+t%C3%A4psustavate+projekteerimistingimuste+andmine+%28Roosi+tn+2+Haapsalu+linn%29.rtf/d5d6b63b-69fc-4829-a213-d033b8155dddvate projekteerimistingimuste andmine elamu ehitusprojekti koostamiseks (Roosi tn 2, Paralepa alevik, Haapsalu linn)"
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiis
Hoonestusala muudatused

Kalmistu tn 3a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks ärihoone püstitamiseks Kalmistu tn 3a kinnistule.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 17.12.2019 aadressile Posti 34, Haapsalu  või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem
Detailplaneeringu põhijoonis
Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimused Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil anu.joost@haapsalulv.ee

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Skeem

Projekteerimistingimused Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil.

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Asendiskeem

Posti tn 30 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Posti tn 30 kinnistule olemasoleva ärihoone laiendamiseks.   

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.10.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Korralduse EELNÕU "Täpsustavate projekteerimistingimuste andmine(Posti tn 30)

Lisa: projekteerimistingimused
Lisa: asendiskeem