Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine Holmi kallas 16a, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Holmi kallas 16a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Holmi kallas 16a krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 10.09.2020 -21.09.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 21.09.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

LV korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;

Projekteeritava hoone eskiis;

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Tehnika tn 1, Uuemõisa alevik, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Tehnika tn 1 kinnistule laohoone ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Tehnika tn 1 krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 4.09.2020 -14.09.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 14.09.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Lisadokumendid:

LV korralduse eelnõu;
Projekteerimistingimuste eelnõu;
Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;
Projekteeritava hoone eskiis;

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Koidu tee 8, Rohuküla, Haapsalu .

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Koidu tee 8 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Koidu tee 8 krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 22.07.2020 -3.08.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 3.08.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

 

LV korralduse eelnõu;

Projekteerimistingimuste eelnõu;

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonis;

Koidu tee 8 hoonestusala muutmise ettepanek;

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Raudtee tn 16c, Haapsalu .

6.07.20

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud ehitisregistri kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Raudtee tn 16c kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Raudtee tn 16c krundi hoonestusala tingimusi ning detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks linna kodulehele välja pandud ajavahemikul 7.07.2020 -20.07.2020.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 20.07.2020 e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitused ja täiendav info ehitusnõunik Aivar Sein, telefon 47 25 351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee

Eelnõu

Projekteerimistingimused

Põhijoonis

Eskiis

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

Joonis 5

Joonis 6

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Metsa tn 61.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Metsa tn 61 kinnistule ridaelamu ehitusprojekti koostamiseks.  

Projekteerimistingimustega ei muudeta Metsa tn 61 kinnistul kehtivat  ehitusõigust,  vaid täpsustatakse hoonestusala asukohta, mida nihutatakse mitte rohkem kui 10 % ulatuses planeeritud lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks linna kodulehel välja pandud ajavahemikul 14.-28. 05.2020. Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 28.05.2020 aadressile Posti tn 34 või e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefonil 47 25 316 või e-postile anu.joost@haapsalulv.ee.

Eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan

Põhijoonis

Eskiislahendus

 

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine, Lehise tn 4.

30.04.20

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Lehise tn 4 kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti

Projekteerimistingimustega ei muudeta Lehise tn 4 kinnistul kehtivat ehitusõigust,  vaid täpsustatakse hoonestusala asukohta, mida nihutatakse mitte rohkem kui 10 % ulatuses planeeritud lahendusest.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 15.05.2020 aadressile Posti tn 34 või e-postile hlv@haapsalulv.ee

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefonil 47 25 316 või e-postile anu.joost@haapsalulv.ee.

Eelnõu

Prjoketeerimsitingimused

Asendiskeem

Põhijoonis

Eskiisettepanek

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Roosi tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Roosi tn 2 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.   

Kinnistul kehtib Ridala Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 44 kehtestatud Paralepa alevikus Männiku tee, Kiltsi tee, Lille tänava ja magistraalkraavi vahelise ala detailplaneering. Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p1 kohaselt võib kohalik omavalitsus ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks anda detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu koostamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimustega ei muudeta detailplaneeringuga kinnistule määratud ehitusõigust, vaid täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi ja hoonestusala asukohta.

Projekteerimistingimustega nihutatakse hoonestusala kaugust 1,7m võrra Roosi tänava idapoolset piirist Rohuküla mnt poolse piiri poole. Hoonestusala suurendatakse Roosi tänava põhjapoolse piiri poole 1m võrra (5m asemele 4m) ja 1,7m võrra Roosi tn 4 piiri poole, nii et piirini jääb 8,3m. Hoonestusala nihutamise ja suurendamisega ei rikuta naaberkinnistute õigusi, tuleohutuskujasid, ei halvenda tänavate kasutust.

Hoonestusala suureneb 50m2 võrra, mis on alla 10% planeeritud hoonestusalast.

Ettepanekuid ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste eelnõu kohta, saab esitada hiljemalt 15.04.2020 aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Eelnõu "Detailplaneeringut täpsusta/documents/377464/27222126/EELN%C3%95U+Detailplaneeringut+t%C3%A4psustavate+projekteerimistingimuste+andmine+%28Roosi+tn+2+Haapsalu+linn%29.rtf/d5d6b63b-69fc-4829-a213-d033b8155dddvate projekteerimistingimuste andmine elamu ehitusprojekti koostamiseks (Roosi tn 2, Paralepa alevik, Haapsalu linn)"
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiis
Hoonestusala muudatused

Kalmistu tn 3a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks ärihoone püstitamiseks Kalmistu tn 3a kinnistule.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 17.12.2019 aadressile Posti 34, Haapsalu  või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem
Detailplaneeringu põhijoonis
Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimused Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil anu.joost@haapsalulv.ee

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Skeem

Projekteerimistingimused Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil.

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Asendiskeem

Posti tn 30 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Posti tn 30 kinnistule olemasoleva ärihoone laiendamiseks.   

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.10.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Korralduse EELNÕU "Täpsustavate projekteerimistingimuste andmine(Posti tn 30)

Lisa: projekteerimistingimused
Lisa: asendiskeem