Avaliku sündmuse loa taotlemine

Avaliku ürituse taotlus tuleb võtta/ esitada avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Haapsalu linnas eesmärgiga tagada avalik kord linnas toimuvatel avalikel üritustel. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

Avaliku sündmuse loa taotlemiseks tuleb täita avaliku ürituse taotlus ning saata see aadressile hlv{ätt}haapsalulv.ee vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist.

TAOTLUSE ESITAMISEKS ELEKTOONILISELT SISENE e-keskkonda siit

Avaliku ürituse teatele tuleb vajadusel lisada:

·         liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused, vajalikud liikluskorraldusvahendid, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, kui korraldamisega kaasneb vajadus liikluse ümberkorraldamiseks;

·         kui avaliku üritusega kaasneb ühissõidukite ümbersuunamine, tuleb avaliku ürituse korraldamise teatele lisada Lääne Maavalitsusega kooskõlastatud ühissõidukite ümbersõiduskeem

·         turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv ja tööülesanded, turvatsoonid ning esemed, mida on keelatud kaasa võtta, kui avaliku ürituse olemusest tulenevalt võib eeldada kõrgendatud turvariski selle läbiviimise ajal; 

·         illustreeriv joonis, kui soovitakse püstitada ajutist ehitist, paigaldada suuremõõtmelist inventari või avalikustada reklaami või muud teavet; 

·         avalik ürituse toimumiskoha omaniku või valdaja kooskõlastus.

Avaliku sündmuse korraldamine lähtub Haapsalu Linnavolikogu poolt 19.06.2015 vastu võetud määrusest nr 32 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"

Taotlus tegutsemiseks kaubanduse korraldajana