Teenuste üldandmed

4.09.18

Kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt

Teadmiseks.
Legaliseerima ja apostilleerima ei pea järgmiste riikide sünni-, surma- abieludokumente: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi (kui dokument on väljastatud Viini 1976. a perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konvensiooni kohaselt).
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Apostilliga kinnitamist või dokumendi legaliseerimist ei nõuta samuti riikide puhul, millistega on Eestil sõlmitud õigusabileping. Nendeks riikideks on Venemaa, Läti, Leedu, Ukraina ja Poola.

Kestvus

Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

·         Perekonnaseisutoimingute seadus

·         Rahvastikuregistri seadus

Vastutaja

Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post liilia.tormis[at]haapsalulv.ee

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Lossi tn 4, Uuemõisa alevik, Haapsalu 90401 (sissepääs Uuemõisa lossi peauksest)

Vastuvõtuajad:  E-N 9.00-12.00 ja 14.00-16.30, R 9.30-12.00

Vajaminevad dokumendid

·         Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;

·         Vastav välisriigi dokument

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.


Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti .

Tulemus

Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.

 

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU