Haapsalu Linnavalitsus võtab tööle

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Tõrukese lasteaia direktori ametikohale

 

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised kompetentsid ja juhtimiskogemus.

Kandideerijatel esitada:
• kirjalik avaldus;
• motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 1.august 2018

Dokumendid esitada hiljemalt 12. juulil 2018 e-posti aadressile: hlv@haapsalulv.ee.

Täiendav teave:
47 25 308, 524 0318 

Liina Põld
aselinnapea