Haapsalu linnavalitsus kuulutab välja konkursi ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja leidmiseks

6.10.16

Haapsalu linnavalitsus kuulutab välja konkursi

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja leidmiseks

 

 

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja peamisteks ülesanneteks on koordineerida  osakonna tööd, korraldada projekteerimise­ ja ehitusalaseid riigihankeid, vastutab enda valdkonna alaste õigusaktide väljatöötamise ja nende üle järelvalve teostamise eest, võtab osa   linna ruumilise  planeerimise  alasest tegevusest.

 

 

Konkursil osalemiseks oodatakse kandidaatidelt:

 

·         ehitus- või arhitektuurialast kõrgharidust;

·         eesti keele valdamist kõnes ja kirjas, inglise keele valdamist suhtlustasandil.

·         pingetaluvust, analüüsivõimet, meeskonnatööle ja tulemustele orienteeritust.

 

 

Kasuks tuleb:

- varasem erialane töökogemus avalikus sektoris;

- teadmised ja praktiline töökogemus riigihangete korraldamisel;

- autojuhiload.

 

Kandideerijatel esitada:

·         avaldus, milles näidata soovitud kuutasu suurus;

·         allkirjastatud elulookirjeldus (CV);

·         haridust tõendava dokumendi koopia;

·         muud enda poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

Kõik dokumendid palume saata hiljemalt  24. oktoobriks 2016  elektrooniliselt Haapsalu linnavalitsuse e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee. Täiendav informatsioon Peeter Vikman peeter.vikman@haapsalulv.ee tel. 5218551


 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS