Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Haapsalu C.Kreegi nim. Muusikakooli DIREKTORI leidmiseks.

11.07.17

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Haapsalu C.Kreegi nim. Muusikakooli DIREKTORI leidmiseks.

 

Koolijuhi ülesandeks on tagada kooli tulemuslik toimimine ja areng koostöös kooli õppenõukogu, hoolekogu ning koolipidajaga.

 

 

Eeldame, et tulevane koolijuht:

·         on innovaatiline ja loov ning omab julgeid visioone kooli arendamiseks

·         omab kõrgharidust (võib olla omandamisel)

·         omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise ning personalijuhtimise valdkonnas

·         omab võimekust eelarvelise asutuse juhtimiseks

·         on õpi - ja otsustusvõimeline, hea planeerimis- ja analüüsioskusega

·         on väga hea suhtlemis-, koostöö – ja esinemisoskusega

 

Kasuks tuleb võõrkeelte oskus, hea arvuti kasutamise oskus ja mõne muusikainstrumendi valdamine.

 

 

Omalt poolt pakume:

·         võimalust ellu viia uusi arenguid kooli edukaks toimimiseks

·         huvitavat ja arendavat tööd professionaalses, ühtehoidvas meeskonnas

·         motiveerivat töötasu ja pikka põhipuhkust

·         ametialast täiendõpet

 

Sooviavaldus koos motivatsioonikirjelduse ja palgasooviga, CV ja väljavõte haridust tõendavast dokumendist ning nägemus Haapsalu C.Kreegi nim. Muusikakooli arengust saata hiljemalt 30. juuliks 2017 e-posti aadressile hlv@hlv.ee.

 

 

Lisainfo: aselinnapea Liina Põld, tel 5240318

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

7.07.17

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

 

Teenistusülesannete kirjeldus:

-          jäätmemajanduse ja keskkonnateadlikkuse küsimustega tegelemine;

-          keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise tagamine ja nendest kinnipidamise korraldamine;

-          heakorra- ja haljastusalaste küsimustega tegelemine.

 

Nõuded kandidaadile:

-          Erialase kõrghariduse omamine või töökogemus keskkonnakorralduse töövaldkonnas.

-          Eesti keel kõnes ja kirjas B2, vene keel B1, inglise keel B1 

-          Hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike programmide ning andmekogude kasutamise oskus.

-          Hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus- ja vastutusvõimelisus, kohusetundlikkus, paindlikkus ning hea pinge taluvus.

-          B- kategooria autojuhiload (või omandamisel).

 

Dokumendid kandideerimiseks:

-          elulookirjeldus;

-          motivatsioonikiri;

-          nõuetele vastavust tõendavad dokumentide koopiad;

-          muud dokumendid, mida kandidaat peab olulise.

 

Dokumendid esitada 31. juuliks 2017,
 kontakt: Sirli Vaksmann sirli.vaksmann@haapsalulv.ee, tel +3724725300

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linnavalitsus pakub tööd Lastehoolekande spetsialistile

26.06.17

Haapsalu Linnavalitsus

 

Pakutav ametikoht

 

LASTEHOOLEKANDE SPETSIALIST

 

Lastehoolekande spetsialisti ülesanded on lastekaitse korraldamine ning sotsiaaltöö perede ja lastega.

   

Nõudmised kandidaadile

 

·  erialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus    

·  arvuti kasutamise oskus

·  hea suhtlemis- ja koostööoskus

·  vene keele oskus suhtlustasandil

Kasuks tuleb

 

·  töövaldkonda puudutava seadusandluse tundmine

•  eelnev töökogemus antud valdkonnas

·    juhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume

 

·  vastutusrikast, huvitavat ja mitmekesist tööd

 

Asukoht  Haapsalu

Tööaeg  Täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise lõpptähtaeg: 24.07.2017

 

Kontaktisik  ja täiendav info: Kaja Rootare, aselinnapea, tel 47 25 314, 5886 7774

e-mail: kaja.rootare@haapsalulv.ee.

Aadress  Posti 34, 90504 Haapsalu

 

CV koos motivatsioonikirjaga palume esitada Haapsalu Linnavalitsusele kirjalikult Posti 34, Haapsalu 90504 või meili teel hlv@haapsalulv.ee  24. juuli 2017.

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS