« Tagasi

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et soovib soetada Environmental Systems Research Institute (ESRI) ArcGIS tarkvara platvormpiiramatu arvu töökohtadega organisatsioonilitsentsi – Esri omavalitsuslitsents (Esri Enterprise Agreement – EA).

Haapsalu Linnavalitsuse 17.01.2018 määruse nr 1 „Riigihangete teostamise kord" § 12 lg 1 kohaselt teatab Haapsalu Linnavalitsus, et soovime soetada Environmental Systems Research Institute (ESRI) ArcGIS tarkvara platvormi piiramatu arvu töökohtadega organisatsioonilitsentsi – Esri omavalitsuslitsents (Esri Enterprise Agreement – EA). ESRI ArcGIS tarkvara platvormi organisatsioonilitsents soetataks Haapsalu Linnavalitsusele ja allasutustele kolmeks aastaks (36 kuud) fikseeritud aastase tasuga 5900 eurot koos käibemaksuga. ESRI ArcGIS tarkvara platvormi litsentsi müügi ainuõigust Eestis omab AlphaGIS OÜ (reg nr 11026468). Vastav info on ESRI kodulehel edasimüüjate/esindajate kontaktide ülevaates http://www.esri.com/about-esri/contact#outsideUS.

Haapsalu Linnavalitsus on võtnud Alpha GIS OÜ-lt hinnapakkumise Esri omavalitsuslitsentsi lepingu sõlmimiseks. Kaasaegsema geoinfosüsteemi kasutuselevõtt on kooskõlas Haapsalu linna arengukava 2018-2028 ptk 1.1.2 Arenguvajadused ja arengukava tegevuskava p 1.1 Valitsemine – Ühtse digitaalse ja kartograafilise andmete kogumiku väljaarendamine, mida on võimalik vaadelda ja töödelda veebibrauseri kaudu internetis (2019-2021).    

Info:
Peep Aedviir
linnageodeet

Tel. 4725335